Петък, 18 Юни 2021 03:11

Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Универсум В ЕООД

С оглед нормалното изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС е предвиден специален раздел с АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

За констатиране на нарушения, както на собственици, ползватели и обитатели така и от страна на Управителен или Контролен съвет се използва определения в чл.57 ал.1 на ЗУЕС Протокол, който следва да бъде предаден на Общинската администрация.

Този основен инструмент на ЗУЕС гарантира, че всеки един член на Етажната собственост ще изпълнява коректно своите законови задължения, тъй като в противен случай ще бъде образувано административно производство срещу него, което може да приключи с акт за административно нарушение и наказателно постановление, ако деянията не представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.

Кой съставя Констативен протокол?

Съставянето на Констативните протоколи е поверено в правомощията на управителния съвет.

Контролният съвет в Етажната собственост също има право да състави Констативни протоколи дори и за нарушения на домоуправител или членове на управителен съвет.

Практически всеки собственик, ползвател или обитател може да бъде съставител на Констативен протокол, стига изложените твърдения да представляват нарушения по ЗУЕС, както и да са подкрепени от още двама собственици, ползватели или обитатели, които да бъдат вписани в протокола и да фигурира техния подпис.

В какви случаи трябва да се напише Констативен протокол?

Констативен протокол трябва да се състави винаги, когато има нарушение по ЗУЕС, като нарушенията могат да бъдат много и различни.

Като фрапантен пример за нарушение е промяна на размера на някоя от дължимите вноски по ЗУЕС без надлежно решение от Общо събрание и връчено заверено копие от протокол от съответното Общо събрание.

Позоваване на решение на Управителен съвет, без надлежно уведомяване и връчване на копие от протокола от съответното заседание на управителния съвет.

Определяне на дължими лица, нови видове вноски, които не са регламентирани в ЗУЕС, но изведнъж стават изискуеми от управителния съвет.

Събиране на вноски за ремонт на Общи части по равно от всеки обитател, вместо от всеки собственик на база притежавани идеални части.

Неплащане на определените от ЗУЕС и от Общото събрание дължими вноски от собственик, ползвател или обитател.

Липса на разпределение на приходите от наеми. В този случай може да се предяви иск към Етажната собственост, като конкретния размер на иска можете да определите с услугата за изчисление на материален интерес, която предлагаме.

Неизвършване на неотложни ремонти.

Неизпълнение на задълженията на управителния съвет да председателства свикано Общо събрание.

Липса на бюджет, отчет, план за ремонти, представени на Общото събрание на Етажната собственост за одобрение.

Извършване на основен ремонт без решение на Общото събрание.

 

Защо да се ползва услугата по съставяне на констативен протокол?

  1. Услугата включва консултация: споделяне на конкретните проблеми, които имате с Управителния съвет, или други лица от Етажната собственост, с цел установяване дали има нарушение, което да предполага съставяне на Констативен протокол.
  2. Определяне на извършените нарушения, както и потенциалните приложими санкции.
  3. Съставяне на Констативен протокол въз основата на ЗУЕС, който получавате по електронен път.
  4. Необходимо е да разпечатате протокола в 3 оригинални и еднообразни екземпляра: 1 за съставител, 1 за нарушител и 1 за Общинската администрация.
  5. Преди да бъде предаден на Общинската администрация, протоколът трябва да бъде подписан от 3-ма собственици, ползватели или обитатели, които с подписите си свидетелстват за описаните нарушения.
  6. Добре изготвеният протокол способства, посредством административното производство, съставянето на акта и наказателното постановление, някои неизпълнявани задължения да започнат да се изпълняват надлежно според изискванията на закона.
  7. Протоколът е свидетелство и сигнализация пред общинските власти за наличие на проблеми и нарушения по спазването на закона. При някои нарушения общинските власти имат права да се намесват директно и да съдействат на Етажната собственост за решаване на проблема.
  8. Протоколът не е средство за заставяне на Общинските власти да сменят управителен или контролен съвет, поради неизпълнение на задълженията им. Общинските власти въз основа на протокола, могат да наложат глоба на домоуправител или член на управителен или контролен съвет, препоръчвайки, спазването на закона и предупреждавайки за растящ размер на глобата при продължаващо неспазване на закона. Изборът на Контролен или управителен съвет е изцяло в правомощията на Общото събрание.

Консултацията за изготвяне на протокола се извършва по телефона, а предаването на протокола на предоставения в поръчката имейл.

Услугите по извършване на пълна ревизия или финансова ревизия не включват съставяне на съответните констативни протоколи с извършените нарушения. При желание от страна на Контролния съвет и срещу допълнително заплащане, могат да бъдат съставени Констативни протоколи с констатациите от проведената ревизия, които да бъдат подписани от Контролния съвет и предадени на Общинската администрация.

Услугата не е обвързана с провеждането на на пълна ревизия или финансова ревизия.

В някои случаи е необходимо към протокола да се представя допълнителна документация на общинската администрация като протоколи от Общи събррания на Етажната собственост, протоколи с решения на управителния или контролния съвет, снимки и доказателства, които спомагат на общинската администрация да проведе коректно административно производство.

SKU protokol
Brand Универсум В ЕООД
30.00

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 5788 пъти Последно променена в Петък, 18 Юни 2021 03:11

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •