Безплатни консултации

Безплатни консултации (43)

Безплатни консултации и полезни идеи, с насоченост към Етажните собствености, с цел подобряване на мястото на живеене, а като цяло визията на градовете ни.

В тази секция споделяме безплатно с Вас нашия опит и практика, които са довели до отлични резултати при не малко Етажни собствености, на които сме предоставяли нашите услуги.

Под-категории

Съобщения за входа

Съобщения за входа (5)

В тази секция можете да намарите различни модели на съобщения до съкооператорите и обитателите на Вашия вход. Моделите, като част от социалния проект за по-добра околна градска среда и по-добри жилищни сгради за живеене, са безплатни и с право да бъдат променяни. Моля при публикуването им да се добави линк към страницата ни, от която са свалени и изрично да се упоменат авторските ни права. При неспазване на условието нарушителите са отговорни по закона за авторското право и сродните му права.

Преглед на статии...
Оценете
(10 гласа)

Определянето на идеалните части е едно от най-важните неща във всяка Етажна собственост. Според идеалните части се определя кворум, приемат се решения на Общо събрание, правят се вноски за Фонд Ремонт.

Оценете
(3 гласа)

Един от основните проблеми на Етажните собственост в България е неизпълнението на чл.50 ал.2 т.1 за събиране на задължителни ежемесечни вноски за Фонд Ремонт.

Изискването е за ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

Оценете
(4 гласа)

Ако има непочистен сняг пред Вашия вход, тази статия със сигурност ще Ви ориентира къде е проблема, както и ще Ви предложи насоки за неговото решаване.

Вашата Етажна собственост взела ли е конкретно решение във връзка с почистването на снега на Общо събрание? Възможностите са:

  • Поверяване на почистването на фирма, която да се грижи.
  • Упълномощаване на отговорниците за обичайното почистване да чистят сняг срещу допълнително заплащане.
  • Дежурство на обитателите, които имат потенциал да почистват снега /не трябва да се включват пенсионери над 70 години, освен ако не са в добра спортна форма, поне според нашите морални виждания/.
Оценете
(0 гласа)

Крайна мярка за справяне със съседи, които живеят в България, но не желаят да си плащат дължимите вноски за поддържане на входа или Фонд Ремонти, а в същото време имате:

  • легитимно проведени Общи събрания,
  • надлежно съставени протоколи от тях
  • финансови отчети, които могат да бъдат представени пред институциите,

можете да подадете към Районния Съд заявление за заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК!

Документът можете да намерите и като прикачен файл към статията.

Желателно е преди да пристъпите към тази крайна мярка, в качеството Ви на домоуправител, да сте съставил Констативен протокол съгласно ЗУЕС, за редовно неизпълнение на задължения, произтичащи от ЗУЕС и решения на Общите събрания на Етажната собственост, който да е подписан от Управителния съвет и предоставен на общината за санкциониране.

Оценете
(0 гласа)

Често в някои Етажни собствености има общи партиди за ток, вода и парно, като консумацията е за общи нужди като почистване на входа например или поддържане на водата на басейна пред Етажната собственост. С все по-масовото разпространение на електромобилите възниква и въпросът с тяхното зареждане като някои предприемчиви собственици за по-лесно могат да предпочетат да ползват "Общата партида" за ток като по удобна и най-вероятно с достъп до електричество, по-близо до електромобила. Така обитателите в Етажната собственост следва да бъдат натоварени със сериозна сметка за общ ток, който на практика не е бил за конкретните нужди за общите части на Етажната собственост, но на конкретни лица от нея. Ще направим опит да разграничим коя консумация от общите партиди би следвало да бъде за сметка на Етажната собственост и коя на конкретни лица, както и търсене на въможни решения Етажната собственост да не бъде натоварвана с личната консумация на отделни собственици, ползватели и обитатели.

Оценете
(0 гласа)

Може ли Общото събрание на Етажната собственост да приема решения в разрез със законите на Република България? Следва ли тези решения да се изпълняват? Кой е отговорен при приемане на подобни решения? Как се отменят подобни решения?

Оценете
(1 глас)

Живея във ваканционен комплекс на морето и от м.юни съм член на контролен съвет от 7 члена. На следващо събрание м.юли имаше отчет от ревизия за период 2019-2020г., която беше констатирана от един член на съвета, аз не бях допусната до ревизия и документи. Основанието което е записано в Протокола е че съм новоизбрана и че не съм живяла за периода 2018,2019. Аз съм закупила м.май 2018г. жилището и в тези години съм била периодично за повече от 60 дни в година, а от 2020 живея почти 9 месеца. Нормално ли е дейността на контролния съвет да бъде обсебена от един от членовете му, като не се предоставя достъп до документацията на останалите членове на контролния съвет? Легитимни ли са докладите и проверките, извършени само от един член на Контролния съвет?

Оценете
(0 гласа)

Управителният съвет постави чипове на асансьора, с цел да се ограничава ползването му от външни лица, както и от длъжници на Етажната собственост. Като собственик, ползвател или обитател в Етажната собственост може ли да остана без право за ползване на асансьора, ако съм пропуснал няколко вноски към Етажната собственост? Какво мога да направя, за да защитя правото ми на ползване на асансьора?

Оценете
(0 гласа)

Касиерът подаде оставка и на негово място не е избран нов касиер, тъй като никой не желае да поеме тази дейност. Предишния път, когато нямаше касиер, това продължи в продължение на 8 месеца. За периода, в който няма касиер дължат ли се вноски към Етажната собственост?

Оценете
(1 глас)

Масово хората са на мнение, че лихва се търси само от финансовите институции, чиито бизнес се базира върху изчислението на лихви - банки, заложни къщи, фирми за бързи кредити. Съгласно законите, ако не е уговорено друго, лихва се дължи винаги, когато някой е трябвало да плати дадена сума в определения срок, но е просрочил. При наличието на просрочие лихвата става задължителен елемент, дори с по-висок приоритет от самата главница! Какви са особеностите при Етажните собствености?

Страница 1 от 4
  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител