Отчетност

Отчетност (6)

Услуги свързани със счетоводно-административното обслужване на етажните собствености.

Под-категории

Въпроси относно дейността на професионалния касиер във връзка с Етажните собствености

Въпроси относно дейността на професионалния касиер във връзка с Етажните собствености (6)

В настоящата секция предоставяме отговори относно често задавани въпроси относно организацията на постъпленията и плащанията при ползване на услугите на професионален касиер.

Отговорите ни съдържат информация, как стандартни функционалности, предлагани от Изипей АД и Epay.bg могат да се ползват успешно за управление на средствата на Етажните собствености.

Предоставената информация е въз основа опит с предоставяните финансови услуги  от Изипей АД и Epay.bg и не е платена реклама на съответните услуги.

Преглед на статии...

Съгласно чл.24 ал.1 т.4 от ЗУЕС, задължение на Управителния съвет е да изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им; Съгласно чл.24 ал.1 т.3 от ЗУЕС в задълженията на управителния съвет е съхранението на книгата за приходите и разходите, както и всяка друга документация на Етажната собственост.

Не рядко тази дейност по подготвяне на финансов отчет, както и съхранение на документацията се извършва от касиера на Етажната собственост без да има статут на член на управителния съвет. В момента, в който касиерът извършва въпросните дейности, той изпълнява функции на член на управителния съвет.

Съгласно чл.17 ал.2 т.7 от ЗУЕС изготвянето на финансов отчет може да се възложи на външно лице за Етажната собственост при наличие на съгласие на Общо събрание от над 67% от всички идеални части.

При ползване на услугата професионален касиер от страна на Етажната собственост, със сигурност вече имате пълна информация за наличностите във Вашата Етажна собственост. Остават няколко важни сегмента, които не се покриват от отчетите на професионалния касиер, но които са важни за управлението на Етажната собственост.

При предоставяне на информация от касиера или Управителния съвет на Етажната собственост, можем да генерираме покани за просрочени задължения към Етажната собственост. Генерираните покани ги изпращаме в pdf формат на заявителя на услугата.

Чрез бележката за плащане при професионален касиер, всеки съкооператор може ежемесечно да извършва дължимите периодични вноски за такса вход и фонд ремонти към Етажната собственост /входа/ при професионалния касиер.

Пакетът "Преминаване към професионален касиер" е еднократна услуга и не е обвързана с договор или последващи други услуги.

Извършват се всички необходими действия за моментално преминаване към ползване услугите на професионален касиер. Чрез преминаване към професионален касиер, Вашите съседи и съкооператори могат да плащат задълженията си към входа, практически от всяка точка на света и България!

Темата е посветена на Етажните собствености, в които всеки месец пребиваващите плащат различна вноска за поддръжка и управление, с аргумента, че са им разпределени разходите максимално точно. Всеки месец на входното табло се прикрепва финансов отчет с по десетина колони, чиято сума представлява вноската към Етажната собственост, като всеки месец сумите са различни. Това е масова практика при професионалните домоуправители, която се въвежда с решение на Общото събрание, което се опитва да заличи разпоредбите на ЗУЕС и тяхното спазване от Управителния съвет.

  •