Общи събрания

Общи събрания (4)

Услуги в помощ нормалното организиране и провеждане на Общи събрания в Етажните собствености.

Пакет от услуги по организация и провеждане по законоустановен начин на Общо събрание на Етажна собственост. 
Организиране по законоустановен начин на Общо събрание на Етажна собственост.  
В услугата не е включено провеждането на Общото събрание, наличие на протоколчик и изготвяне на протокол от Общото събрание.

Дали имат право на общо събрание на входа да присъстват външни лица, които не са вписани в домовата книга. Става въпрос за присъствие на адвокат, който няма нищо общо с нашата жилищна сграда и е поканен да присъства от един от собствениците, за да следи как протича събранието и дали протокола се води както те са преценили, че е редно.

Петък, 25 Февруари 2022 07:52

Няма кворум за взимане на решение за Ремонт

Написана от

В много Етажни собствености има проблем с малката посещаемост на Общите събрания. Понякога собствениците не са на адреса, понякога нямат интерес да присъстват, понякога Общото събрание протича без дневен ред и е изпълнено с междусъседски крамоли и кавги, вместо да се взимат конструктивни решения за общата собственост. Но при липса на по-голямата част от собствениците, определени решения на практика са блокирани и не могат да се вземат от Общото събрание.

  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител