Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Частична ревизия на Етажна собственост по извършените разходи и тяхната законосъобразност

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Частична ревизия на Етажна собственост по извършените разходи и тяхната законосъобразност Частична ревизия на Етажна собственост по извършените разходи и тяхната законосъобразност Универсум В ЕООД

Универсум В ЕООД може да извърши финансова проверка по сметките, водени от домоуправителя или касиера, ограничена само до извършените разходи.  Съставеният отчет след провеждане на ревизията е важен инструмент на общото събрание за приемане на бюджет, определяне на суми за такса вход и фонд ремонти и планиране на реновирането на етажната собственост. Предоставеният протокол от ревизията отбелязва констатираните слабости при финансовото управление на разходите на етажната собственост, както и предлага палитра от решения за корегиране на тези слабости, от която общото събрание може да избира.

 

Необходими документи:

 1. Всички документи за разходи: ток, асансьор, почистващи препарати, такси за почистване и други.
 2. Протоколи от общи събрания, управителен и контролен съвет, както и взетите решения на тях. Бюджети за поддръжка и управление през периода.

Обработването на информацията от първичните документи се извършва в присъствието на касиера и/или домоуправителя. 

Документите на етажната собственост не се изнасят от етажната собственост.

Услугата се извършва на място в съответната етажна собственост в извънработно време, удобно за касиер, управителен съвет, домоуправител, контрольор или контролен съвет.

Услугата обхваща единствено извършените разходи на Етажната собственост, правните основания да бъдат извършени съответните разходи и разграничаването им на разходи за поддръжка и управление и разходи за основен ремонт и обновление.

Разчети и разходи, свързани със Софийска вода, когато няма абонатен номер за Етажната собственост и други подобни са извън обхвата на ревизията.

 

Защо се налага извършването на частична ревизия на Етажна собственост?

 • Проверка на всички разходни документи и тяхното състояние, както и отбелязване в протокола на извършените разходи без надлежен документ или такъв, който не отговаря на законовите изисквания.

 • Обвързване на разходите с взетите решения на Общо събрание относно Фонд Ремонти и Бюджета за поддръжка и управление.

 • Разкриване на несъответствия между взети решения на Общо събрание и извършени разходи.

 • Неправомерно извършени разходи с еднолично решение на домоуправителя или управителния съвет.

 • Контрол върху съществуването на бюджет за поддръжка и управление на ЕС.

 • Спестява се много време и средства за извършване на пълна финансова ревизия, или пълна ревизия в чиито обхват попадат и приходите на Етажната собственост.

Резултатите:

 1. Финансов отчет за ревизирания период, който съдържа единствено извършените разходи:

  1. Изразходената Касова наличност на етажната собственост
  2. Изразходената Банкова наличност на етажната собственост /при наличие на банкова сметка/
  3. Изразходената Наличност при професионален касиер /изипей, при използване на услугите на такъв/
  4. Разходи с натрупване по години
  5. Разходи, съпоставени по видове и по години
  6. Разходите за основен ремонт и поддръжка и управление по години
 2. Протокол с констатации:

  1. В протокола описваме еднолично взети решения от домоуправителя или касиера в разрез със ЗУЕС и решения на общото събрание /едноличен избор на оферта за планов ремонт за суми над 1000 лв и т.н./.
  2. Констатирани разминавания в отчета на касиера и домоуправителя /ако има такъв/ и съставения от нас отчет.
  3. При наличие на съпоставими разходи по вид и размер между годините и наличие на голяма разлика, тя се включва в протокола, с цел да се потърси обяснение от общото събрание.
  4. Съпоставка между законовите изисквания във финансовата част при разходите и практиката в етажната собственост. 

Финансовият отчет и протоколът се предоставят в електронен вид /pdf/ по имейл, до 1 седмица след приключване обработката на документацията. Разпечатките са в 2 екземпляра и се подписват от присъстващите членове на ревизията. 

В услугата не е включено съставянето на Констативни протоколи за установените нарушения, както и подготвянето на доклада на Контролния съвет от проведената ревизия. Това са услуги, които могат да бъдат заявени допълнително, срещу допълнително заплащане.

 

Заплащане:

Цената на пакета е 100 лв при ревизия на двугодишен период за Етажни собствености до 25 самостоятелни обекта.

Преди да се обадите за конкретна цена, моля прочетете ТУК!

Придвижването до етажни собствености в град София е включено в цената на услугата.

За райони до 50 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 20 лв.

За райони до 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 50 лв, ако услугата и двете придвижвания могат да се осъществят в рамките на 1 ден.

За райони над 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 100 лв за транспорт и още 60 лв за нощувка.

Сумата се превежда:

 1. поне 1 работен ден преди ревизията при плащане по банков път или на каса на изипей 
 2. в деня на ревизията чрез превод през ипей или в брой веднага след обработване на документацията.

 

Атмосфера за провеждане на ревизията:

 • Провеждащият ревизията предоставя думата на всеки присъстващ и компетентен по темата.
 • Останалите присъстващи са длъжни да изслушат мнението на говорещия без да го прекъсват.
 • Думата се дава, на всеки който желае да се изкаже, без да има необходимост от прекъсване на говорещия.
 • Не се толерират агресивно поведение, ругатни и обиди към когото и да е, особено към провеждащия ревизията.
 • Не се толерира шумното говорене, защото пречи на концентрацията при обработка на документацията.
 • Провеждащият ревизията може да определи дадено действие или бездействие като нарушение или грешка, съгласно закона, но няма да направи квалификация по нечий адрес.
 • Провеждащият ревизията няма за задължение да следи за реда и дисциплината по време на ревизията, но има пълно право да направи забележка, ако присъстващите му пречат за извършване на дейността му.
 • При наличие на 3 забележки за неспазване на нормалния ред за провеждане на ревизията, ревизиращият може да прекрати ревизията без да я финализира по вина на Етажната собственост.
 • При преждевременно прекратена ревизия по вина на Етажната собственост, авансово преведената сума от 50% се задържа като неустойка.

 

Данните необходими за изготвяне на оферта за ревизия на Етажна собственост.

Основна информация за ревизия на Етажна собственост /ЕС/
Лице за контакт / получател на офертата

 

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 706 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.