Четвъртък, 05 Август 2021 00:00

Обсебване на общи части от собственици за лично ползване - съставяне на искане за компенсация

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Не рядко се случва собственик да прегради част от стълбищната площадка или да си хареса паркомясто, което е само за него като ограничи по някакъв начин достъпа на останалите до това място. Нормално ли е това и какво следва да се предприеме като мерки в такива ситуации от останалите собственици?

Съгласно чл.5 ал.1 от ЗУЕС всички собственици, ползватели и обитатели имат право да ползват Общите части.

Ограничаването на правото на ползване на общи части на едни собственици, ползватели и обитатели, с цел гарантиране на ексклузивно право на ползване на въпросните общи части  от други може да се вземе единствено с решение на Общото събрание.

При липса на подобно решение, всеки един собственик, на който са му ограничени правата, може да подаде заявление за изпълнителен лист по реда на ГПК.

Доста често с ограничаване на достъпа до общи части се нарушават и други важни закони и разпоредби - относно пожарната безопасност и други. В тези случаи е редно да се подава сигнал до съответните служби, по чиято компетентност е казуса с цел произнасяне и издаване на препоръки, ако се прецени, че има необходимост.

В случай, че институциите не се намесят, собствениците, ползвателите и обитателите, лишени от права да ползват общите части, следва да отправят писмено искане до Общото събрание, в което съгласно чл.31 от Закона за собствеността да поискат ежемесечна компенсация за това, че са лишени от правото да ползват съответните общи части.

Ако Общото събрание отхвърли искането, ощетените собственици, могат да си потърсят правата в Съда.

Общото събрание следва да гласува размера на компенсацията.

  • Компенсацията следва да се плаща от собствениците, ползвателите или обитателите, които ексклузивно ползват съответните Общи части.

  • Компенсацията е по чл.31 от Закона за собствеността и не следва да се включва ведно с вноските по ЗУЕС.

  • Компенсацията следва да се събира от касиера на Етажната собственост от задължените лица.

  • Касиерът следва да разпредели в рамките на месеца получените компенсации за месеца, съобразно идеалните части на собствениците, които трябва да бъдат компенсирани.

  • Получените средства за компенсации, задължително трябва да бъдат разпределени и в никакъв случай не следва да остават на каса на Етажната собственост!

  • Ако компенсираните собственици решат, могат да поискат прихващане на размера на полагаемата им се компенсация, с дължимата от тях вноска за фонд ремонт и обновление, която също се определя на база притежаваните идеални части.

Можем да съставим писмено искане за получаване на компенсация от собственици, ползватели или обитатели, възползващи се ексклузивно от Общите части на Етажната собственост, което да бъде представено пред домоуправителя и Общото събрание.

След заявяване на услугата е необходимо запознаване с казуса и събиране на данни за искането. Готовото искане Ви се предава по електронен път по имейл.

SKU own-common-property
Brand Универсум В ЕООД
10.00

Свързани продукти

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 127 пъти Последно променена в Четвъртък, 05 Август 2021 00:00

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •