Петък, 07 Януари 2022 08:29

Обсебване на общи части от собственици за лично ползване - съставяне на искане за обезщетение

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Обсебване на общи части от собственици за лично ползване - съставяне на искане за компенсация Обсебване на общи части от собственици за лично ползване - съставяне на искане за компенсация Интернет

Не рядко се случва собственик да прегради част от стълбищната площадка или да си хареса паркомясто, което е само за него като ограничи по някакъв начин достъпа на останалите до това място. Нормално ли е това и какво следва да се предприеме като мерки в такива ситуации от останалите собственици?

Съгласно чл.5 ал.1 от ЗУЕС всички собственици, ползватели и обитатели имат право да ползват Общите части.

Ограничаването на правото на ползване на общи части на едни собственици, ползватели и обитатели, с цел гарантиране на ексклузивно право на ползване на въпросните общи части  от други може да се вземе единствено с решение на Общото събрание.

При липса на подобно решение, всеки един собственик, на който са му ограничени правата, може да подаде заявление за изпълнителен лист по реда на ГПК.

Доста често с ограничаване на достъпа до общи части се нарушават и други важни закони и разпоредби - относно пожарната безопасност и други. В тези случаи е редно да се подава сигнал до съответните служби, по чиято компетентност е казуса с цел произнасяне и издаване на препоръки, ако се прецени, че има необходимост.

В случай, че институциите не се намесят, собствениците, ползвателите и обитателите, лишени от права да ползват общите части, следва да отправят писмено искане до Общото събрание, в което съгласно чл.31 от Закона за собствеността да поискат ежемесечно обезщетение за това, че са лишени от правото да ползват съответните общи части.

Ако Общото събрание отхвърли искането, ощетените собственици, могат да си потърсят правата в Съда.

Общото събрание следва да гласува размера на компенсацията.

  • Обезщетението следва да се плаща от собствениците, ползвателите или обитателите, които ексклузивно ползват съответните Общи части.

  • Обезщетението е по чл.31 от Закона за собствеността и не следва да се включва ведно с вноските по ЗУЕС.

  • Обезшетението следва да се събира от касиера на Етажната собственост от задължените лица.

  • Касиерът следва да разпредели в рамките на месеца получените обезщетения за месеца, съобразно идеалните части на собствениците, които трябва да бъдат компенсирани.

  • Получените средства за обезщетения, задължително трябва да бъдат разпределени и в никакъв случай не следва да остават на каса на Етажната собственост!

  • Ако компенсираните собственици решат, могат да поискат прихващане на размера на полагаемото им се обезщетение, с дължимата от тях вноска за фонд ремонт и обновление, която също се определя на база притежаваните идеални части.

Можем да съставим писмено искане за получаване на обезшетение от собственици, ползватели или обитатели, възползващи се ексклузивно от Общите части на Етажната собственост, което да бъде представено пред домоуправителя и Общото събрание.

Въпросното искане може да служи и като доказателство за наличие на правен спор в Етажната собственост и подвеждане под наказателна отговотност по чл. 323 от НК на обсебващия на общи части от Етажната собственост.

След заявяване на услугата е необходимо запознаване с казуса и събиране на данни за искането. Готовото искане Ви се предава по електронен път по имейл.

SKU own-common-property
Brand Универсум В ЕООД
10.00

Свързани продукти

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 3167 пъти Последно променена в Петък, 07 Януари 2022 08:29

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •