Консултации

Консултации (4)

Готови решения, консултации и добри практики при управлението на Етажните собствености, които водят до желаните добри резултати.

Под-категории

Наеми в Етажната собственост

Наеми в Етажната собственост (5)

Консултации, свързани с получаването на наеми в Етажната собственост и тяхното справедливо и законово разпределение между собствениците!

Преглед на статии...
Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост

Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост (3)

В тази категория е нашият гид с насоченост преместването на комуникационното оборудване в мазето на Етажната собственост, вместо разпиляването му по етажите. Така ще можете да извършвате спокойно ремонти в Общите части, както и да се наслаждавате на спокойна обстановка без излишества.

Процесът е дълъг и сложен и изисква търпение и постоянство от страна на Управителния съвет, но при надлежно изпълнение на всички стъпки се постига крайната цел - премахване на кутиите в Общите части и тяхното поставяне в мазетата ако има все още нужда от тях.

Схемата за действие се състои от следните етапи като последователността е от съществено значение:

  1. Решения на Общото събрание, относно Комуникационното оборудване; N

  2. Уведомяване на съобщителните компании, относно взетите решения; N + 6 месецa

  3. Контрол от страна на Управителния съвет по спазване на взетите решения; N+10 месеца и N + 12 месеца

  4. Ежемесечно уведомяване и предупреждения за съставяне на Констативни протоколи на нарушителите при неспазване на решения на Общото събрание и Управителния съвет; След N + 13 месеца

 

За всеки елемент от схемата сме разработили примерен модел, който можете да адаптирате към конкретните нужди на Вашата Етажна собственост.

Моделите са проверени на практика като резултатът е премахване на 20 от 20 информационни кутии, разположени в общите части извън мазето на Етажна собственост в рамките на 1 гоина и 6 месеца.

При затруднение с адаптирането на документите, предлагаме услуга по тяхното адаптиране към Вашите нужди.

Преглед на статии...
Компенсации в Етажната собственост

Компенсации в Етажната собственост (1)

Консултации, свързани с прилагането на чл. 31 от Закона за собствеността в Етажната собственост! Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им.

Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.
 
С предложените услуги съдействаме за изготвяне на разчети за разпределение на получените компенсации в Етажната собственост.
 
В случай на неразпределение на компенсациите и учредяване на Фонд Ремонт от постъпилите суми, предлагаме услуга по определяне на участието на всеки самостоятелен обект във възникналия фонд от компенсации.

 

Преглед на статии...

Придвижването до етажни собствености в град София е включено в цената на основната услуга.

Услуга по доставка на оригинални документи на Етажната собственост. Услугата е предвидена само за 1 получател от Етажната собственост.

Услуга по адаптиране на безплатно предоставен документ в секция безплатни консултации за нуждите на конкретна Етажна собственост.

Винаги можем да направим допълнителна разпечатка на документацията по нашите услуги.

Когато въпросната разпечатка не е включена към основната услуга, можете да добавите тази услуга към основната услуга.