Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост Бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост Internet

Необхдоимо ли е да се съставя бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост?

Кой трябва да го прави и защо се налага да се прави?

Не е ли по-удобно всеки месец да сме с различна вноска за поддръжка и управление в зависимост от разходите?

Отговорността по съставяне на годишен бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост, поверена на домоуправителя или управителния съвет, съгласно чл.23 ал.1 т.4, често е оставала встрани от вниманието на домоуправителите. Понякога тази отговорност негласно е прехвърляна към касиерите, като хора които се занимават с финансите на Етажната собственост.

В закона се дефинира длъжността на касиера като спомагателна на дейността на управителния съвет, като основното задължение на касиера е да събира вноските, да плаща сметките, да води книга на приходите и разходите, която постоянно да предоставя на управителния съвет за извършване на техните задължения по съставяне на финансов отчет, бюджет или инвестиционни планове за ремонти и реконструкции. В случай, че касиерът поема отговорност за изготвяне на финансов отчет, то той би следвало да поеме и останалите отговорности по предлагане на управителния съвет на бюджет за поддръжка и управление и план за обновление, ремонт и реконструкция.

Независимо дали бюджетът за поддръжка се изготвя от член на управителния съвет или от домоуправителя, то ежегодното му изготвяне и представяне на Общото събрание за одобрение е задължителна дейност.

Ролята на бюджета представлява планиране на годишните разходи за поддръжка и управление и тяхното разпределение между собствениците, ползвателите и обитателите в Етажната собственост, които са пребивавали повече от 30 дни в рамките на календарната година.

Бюджетът е инструментът, който комуникира на Общото събрание какви услуги ще са включени в поддръжката с какви договори и на какви цени.

Бюджетът отразява очакванията на управителния съвет, относно промените на съществуващите договори, както и тенденциите за сключване на нови договори през предстоящата година.

Бюджетът отразява очакванията на управителния съвет относно собствениците, ползвателите и обитателите, които са постоянно пребиваващи в Етажната собственост като средногодишна бройка.

Бюджетът гарантира на всички длъжни да плащат вноската за поддръжка и управление, предвидимост в рамките на календарната година и липса на каквито и да е флуктуации, докато е в сила съответния бюджет.

Бюджетът показва, че управителният съвет е наясно какво трябва да се прави през годината като поддръжка и управление, знае се как да се направи, както и колко ще струва. Това е инструмент, който създава доверие между Общото събрание и Управителния съвет, особено когато Управителният съвет дава отчет по отношение изпълнението на бюджета и може да обясни непредвидените ситуации довели до по-големи разходи за поддръжка и управление от първоначално предвидените.

Отчетът за стария бюджет, както и новия бюджет се одобряват от Общото събрание. Това е най-важният момент за всеки управителен съвет!

С приемане на изпълнението на бюджета Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет по отношение на извършените разходи, особено ако те са превишили първоначалните прогнози.

С приемане на нов бюджет, Общото събрание дава съгласието си на управителния съвет за изразходване на средствата за поддръжка и управление по съответния начин, описан в бюджета. При драстично отклонение от одобрения бюджет, управителния съвет носи материална отговорност спрямо неправомерно изразходваните средства на собствениците, ползвателите и обитателите, дължащи вноската.

При драстични отклонения от приетия бюджет, управителния съвет е длъжен да свика Общото събрание и да предложи корекции в съществуващия бюджет.

Общото събрание може да приеме цялостно предлагания бюджет, а може да приеме само части от него, като отхвърли други части от него. Общото събрание има право и цялостно да отхвърли предложения бюджет.

Липсата на одобрен бюджет за поддръжка и управление от Общото събрание е сериозно нарушение, което не пропускаме да отбележим при извършване на ревизия.

Прочетена 1735 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.