Петък, 10 Декември 2021 08:33

Как с професионален касиер може да се организира плащане на вноските, дължими на Етажната собственост?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)

Как професионалният касиер ще знае от кой апартамент по колко трябва да събира? Ще излиза ли съответната информация в системата на професионалния касиер? С предоставения документ от професионалния касиер може ли да се докаже плащане на съответните вноски?

За да може дадена Етажна собственост да ползва услугите на професионален касиер е необходимо поне решение на Управителния съвет, което да бъде оповестено пред Етажната собственост по реда на ЗУЕС. След това трябва да се създаде съответния акаунт, който би позволил използване на микросметка и правото на превод от каса на Изипей АД към микросметка.

На практика контролът върху размера на превежданите суми, както за кой месец се отнасят не е отговорност на професионалния касиер. В негова отговорност е да запише трите имена и ЕГН на лицето, извършило плащането, както и внесената сума след уддържане на комисиона за превода. 

Съгласно мерките срещу изпиране на пари е твърде възможно да бъде направено копие на личната карта на платеца на сумата, ако за пръв път осъществява превод към микросметката на Етажната собственост.

Друго задължение на професионалния касиер е да отрази, точно и коректно предоставеното му описание за превода, което не трябва да е повече от 40 - 50 символа.

Предоставяне на информация за сумата за плащане, както и на коректно описание е в задълженията на платеца.

За да могат да се ползват услугите на професионален касиер за нуждите на Етажната собственост е необходимо да се предостави следната информация на всяко едно задължено лице в писмен вид:

  1. Стойността на превода и типа на месечните вноски, от които се е натрупал.

  2. Номера на самостоятелния обект, за който се отнася плащането.

  3. КИН - клиентски идентификационен номер, който служи за превод към съответната микросметка.

По принцип професионалният касиер може да предложи оферта, в която да се позволява ежемесечно предоставяне на информацията за задълженията към Етажната собственост по електронен път. Така задължените лица могат да предоставят единствено ЕГН при плащане на задълженията си, вместо бележка със задълженията си. Най-вероятно подобен тип услуга ще изисква сключване на допълнителен договор, повече технически познания от страна на Управителния съвет, както и по-високи разходи за събиране на средствата за Етажната собственост.

Независимо дали Етажната собственост ще си осигури електронен обмен на задълженията с професионалния касиер или ще осигури бележка със задълженията на всяко едно лице, която то да представя на касите на професионалния касиер, задълженията и в двата случая се опрделят единствено от Управителния съвет на Етажната собственост.

При грешки и неточности в определените задължения, проблемът трябва да се види с Домоуправителя, като основно отговорно лице.

При извършване на плащане чрез професионален касиер, той издава официален документ за извършеното плащане. При наличие на неоснователни претенции за наличие на задължения от страна на Етажната собственост, издадените документи от страна на професионалния касиер са достатъчно доказателство за извършените плащания и могат да бъдат представени пред Домоуправителя като доказателство.

Информацията от въпросните документи е видима за Домоуправителя или управителния съвет през създадения акаунт при професионалния касиер. При опит за измама с представяне на фалшиви документи, издадени от името на професионалния касиер, които не присъстват в системата на професионалния касиер, следва Домоупрвителят моментално да предостави съответния документ на професионалния касиер, като по този начин се инициира разследване, в което участие могат да вземат полицията и прокуратурата, като виновните лица ще бъдат изправени пред правосъдието.

За събиране на вноските към Етажната собственост чрез професионален касиер, Управителният съвет трябва да:

  • Еднократно да подготви бележки с месечните дължими суми за всеки един самостоятелен обект, въз основа на решения за размера на вноските от Общото събрание.

  • Ежемесечно да следи плащанията и просрочията и за самостоятелните обекти в просрочие да съставя покани с рекапитулация на задълженията им.

Прочетена 437 пъти Последно променена в Петък, 10 Декември 2021 08:33

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.