Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Давност към Етажната собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Давност към Етажната собственост Давност към Етажната собственост Internet

Масово е схващането, че след изтичане на давностния срок, задълженията престават да съществуват и съответните несъбрани пари не се дължат.

На практика давностният срок е срокът, в който кредиторът може да потърси издължаване по принудителен начин чрез изпълнителна заповед и съдия изпълнител.

Отпадането на това право не означава, че дългът е изцяло опростен и не съществува.

В настоящата статия ще разгледаме в детайли действията на управителния съвет, Общото събрание както и на собствениците, ползвателите и обитателите в качеството им на длъжници, през призмата на погасителната давност.

 • Погасителна давност по отношение на вноски за поддръжка на Етажната собственост и вноски за Фонд ремонт и обновление.

  • Задължени лица за внасяне на вноските са собственици, ползватели и обитатели;

  • Задължено лице да събира вноските е касиера или членове от управителния съвет, в зависимост от приетата организация в Етажната собственост;

  • Задължено лице да извършва контрол по събираемостта и да предприема необходимите мерки за гарантиране на събираемостта е управителният съвет и в частност домоуправителя;

   • Управителният съвет е длъжен да изготвя финансов отчет, в който регулярно да се отразяват натрупаните задължения на всички собственици, ползватели и обитатели;

   • При просрочие на вноски, Управителният съвет е необходимо ежемесечно да съставя писмени покани до длъжниците, в които да им напомня за задълженията към Етажната собственост;

   • При регулярно просрочие на вноски за период по-дълъг от 3 месеца, Управителният съвет е необходимо да констатира неплащането на съответните вноски в Констативен протокол по ЗУЕС и да предаде тази информация на Общината. Заедно с Констативния протокол трябва като допълнителни свидетелства да се приложат решения от Общо събрание, с които се приемат съответните вноски, както и доказателства, че на съответните длъжници са отправяни писмени покани за извършване на плащане, поне за период от последните 3 месеца. Така при изряден Управителен съвет, и надлежно съставени протоколи от Общи събрания, с ясно взети решения за дължимите вноски, които не противоречат на закона,  в общия случай Общината ще състави акт за административно нарушение на длъжника за нарушение по ЗУЕС, което допълнително ще натовари бюджета му.

    • Този етап от събирането на дължимото към Етажната собственост е изключително важен, защото позволява оспорване на направените констатации в Констативния протокол от страна на длъжника чрез административно-процесуални действия, които му се предоставят от Общината.
    • При липса на оспорване, длъжникът приема че е извършил съответното нарушение, което е признание от негова страна, че дължи въпросните суми на Етажната собственост, както и че се е забавил с тяхното изплащане.
    • При оспорване, длъжникът може да се позове на
     • Липса на задължения към Етажната собственост, поради липсата на предоставено копие от протокол с решение на Общо събрание, в което се определят дължимите вноски.
     • Длъжникът може да възрази, че приетите вноски от Общото събрание  не са съобразени със ЗУЕС и са в противоречие със закона.
     • Нарушения на закона от страна на Управителния съвет, които не позволяват на длъжника да изпълни своите задължения
     • Други аргументи за неизвършване на плащане
     • В случай на оспорване, административното производство се прехвърля към административно-наказателен съд, който разглежда в детайли казуса и постановява решение, с което трябва да се съобразят всички заинтересовани страни;
   • При липса на плащане от страна на длъжника и продължаване с натрупването на задължения към Етажната собственост, макар и след съставен акт и наказателно постановление спрямо длъжника, Управителният съвет може да повтори процедурата със Съставяне на Констативен протокол, но може да се вземе решение за принудително събиране на средствата;

   • При принудително изпълнение на задължения:

    • Преминаване през съставянето на Констативни протоколи, уведомяването на Общината и прилагане на съставените актове и постановления от Общината са доказателства, които могат да бъдат приложени при издаване на изпълнителен лист;
    • Ако молбата за издаване на изпълнителен лист, съдържа задължения от повече от 3 години не се притеснявайте да ги включите. Необходимо е ответникът по иска да се позове на погасителна давност, за да бъдат изключени от обхвата на иска;
    • Ако за въпросните отдалечени във времето задължения, като Управителен съвет сте съставили надлежните Констативни протоколи, то това е активност по отношение на събиране на дължимото от Ваша страна и дори това може да се представи като действия, които прекъсват давността, равносилни на покана за доброволно изпълнение на задълженията, стига Общината да е съставила съответния Акт за нарушение.
  • Съдът е институцията, която окончателно определя давността по всеки отправен иск. Ако все пак съдът отхвърли по давност включването в изпълнителния лист на дължими вноски, какво следва?

   • Най-важното е, че отхвърлените дължими вноски по давност, продължават да бъдат дължими, но се разчита на доброволното им изплащане от длъжника или чрез използване на компенсация, съгласно чл. 103 от  ЗЗД;

   • В качесвото Ви на Управителен съвет, дори и след отхвърляне на дължими вноски от исковата Ви молба от страна на съда поради изтекла давност,  нямате право да премахвате тези задължения от финансовия отчет на Етажната собственост.

   • Опрощаването на задължения към Етажната собственост е изкключително и само в правомощията на Общото събрание на Етажната собственост и то с мнозинство от 75% от всички идеални части съгласно чл.17 ал.2 т.4 от ЗУЕС, но изтеклата давност не е основание и аргумент за опрощаване на задължения;

   • В качеството Ви на Управителен съвет, съгласно чл.23 ал.1 т.12 в документа, който издавате за собственик, ползвател или обитател с несъбрани по давност задължения, сте длъжни да ги отбележите като дължими;

   • В качеството Ви на Управителен съвет сте длъжни ежемесечно да продължите да напомняте с писмена покана за просрочените задължения, по които е изтекла давност, с цел доброволно извършване на плащане;

   • Ако има отдаване под наем на Общи части във Вашата Етажна собственост, не бързайте с изплащането на полагаемата се част от прихода на съответния длъжник, а прочетете повече за възможностите за компенсиране.

 

В качеството Ви на Управителен съвет, ако се стигне до отхвърляне на дължими вноски по давност, най-вероятно ще понесете упреци от страна на Общото събрание за бездействие и пасивност.

По принцип мандатът на управителния съвет не би трябало да надвишава 2 години. За това когато приемате финансите от предходния Управителен съвет, внимателно се поинтересувайте от секцията със задълженията във финансовия отчет и по-специално на дългосрочните задължения. Може да се окаже, че предишния Управителен съвет не е дал отчет на Общото събрание за въпросните задължения и впоследствие Вие да бъдете отговорни за изтеклата давност по тях. Ако по някои дългосрочни задължения давностният тригодишен период наближава без да са извършвани описаните действия по събиране на дълга, то трябва моментално да ги приложите.

 

Прочетена 7816 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

6 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Сряда, 01 Март 2023 06:03 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  Можете да поискате писмена справка за задълженията Ви от Управителния съвет, както и всички протоколи от Общи събрания и приложенията им, които определят въпросните такси.

  Ако в справката наистина има дължими и непотърсени суми от 2016 година, най-вероятно Етажната собственост е със сериозно закъснение в търсенето и събирането на средства.

  Въпросът е дали става дума за вноски за Фонд ремонт или за поддръжка и управление, дължими от Вашите наематели? Но това ще се разбере от писмената справка и протоколите от Общи събрания.

 • Връзка на коментара Свобода Величцкова Понеделник, 27 Февруари 2023 16:18 публикуван от Свобода Величцкова

  Моля за консултация. Собственик съм на офис и ателие, които се използват за живеете от наематели. По неясни за мен причини, оказва се, че такси не са събирани за всички обекти и жилища, включително и моите. С мен се свърза новоизбрания касиер, който ми съобщи, че има дължими суми от 2016 г. Бихте ли ми казали има ли някакви срокове и как да процедирам?

 • Връзка на коментара Веселина Понеделник, 07 Юни 2021 10:03 публикуван от Веселина

  Съгласно чл.7 ал.2 т.6 от ЗУЕС, като собственик сте длъжна да впишете в книгата на Етажната собственост обитател, пребививащ повече от 30 дни при Вас и като си замине следва да го отпишете, за да не дължите такса за поддръжка и управление.

  По отношение на адресната регистрация, регулацията е извън ЗУЕС и по конкретно в ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ, където съгласно чл.90 са въведени Постоянен и настоящ адрес. Съгласно чл.93 Постоянният адрес е винаги на територията на Република България, а настоящият адрес може да бъде и в чужбина.

  Вписването на обстоятелства в регистъра на населението, в това число относно промени по Постоянен и Настоящ адрес се извършва от съответната служба на ГРАО и не е обвързано с информацията в книгата на Етажната собственост.

 • Връзка на коментара Атанаска Атанасова Понеделник, 07 Юни 2021 08:07 публикуван от Атанаска Атанасова

  Благодаря сърдечно!
  Разбирам че ако се отпиши от книгата за етажната собственост вече не е обитател и не дължи такси
  Последно искам да попитам отписването от книгата за етажната собственост, ако дъщеря ми се отпиши означава ли че няма вече постоянен адрес в българия и това не е ли свързано с личната карта, която се издава от МВР.
  И не е ли нарушение на закона.
  Тоест задължително ли е да си вписан в домова книга за да ти издават и преиздават лична карта
  Това я притеснява за да се отпиши от домовете книга.
  Благодаря Ви, много !

 • Връзка на коментара Веселина Неделя, 06 Юни 2021 09:02 публикуван от Веселина

  Здравейте г-жо Атанасова,
  Единствено пребиваващите в Етажната собственост съгласно чл. 51 ал.2 от ЗУЕС са освободени от такса за поддръжка и управление. А те са :
  -деца, ненавършили 6-годишна възраст,
  -собственик, ползвател или обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
  Съгласно закона дори и за гостите пребиваващи над 30 дни сумарно в рамките на една календарна година следва да се събира такса за поддръжка и управление, която е до края на календарната година, освен ако основанието им за пребиваване не е прекратено, както в случаите на прекратяване на договор за наем.
  Това означава, че до натрупване на 30 дни пребиваване в рамките на Етажната собственост за една календарна година на съответния гост не се дължи такса съгласно чл.51 ал.2, но след това таксата става ежемесечна до края на календарната година, освен ако няма отписване от книгата на Етажната собственост и прекратяване на основанието за пребиваване.
  Във Вашия случай, ако допуснем че дъщеря Ви е при Вас през летните месеци, то от началото на годината до момента, в който не изминат 30 дни пребиваване в рамките на Етажната собственост не се дължи вноска за дъщеря Ви. От месеца, в който настъпи 30 - ия ден на пребиваване следва, че се дължи на Етажната собственост за дъщеря Ви пълна такса за поддръжка и управление до края на календарната година, особено ако Ви гостува и за Коледа и Нова Година, което доказва липса на прекратено основание за събиране на таксата.
  При наличие на решение на Общото събрание съгласно чл.51 ал.3 от ЗУЕС таксата за поддръжка и управление може да бъде на половина от приетата, ако за периода на отсъствие е подадено писмено уведомление до домоуправителя. При липса на такова решение на Общото събрание се дължи таксата в пълен размер. При наличие на решение от страна на Общото събрание, такова уведомление следва да се подава за периода след като изминат 30 дни пребиваване и дъщеря Ви отново замине, с цел да се възползвате от редуцираната такса.
  Домоуправителят е длъжен да следи за пребиваването и момента на настъпване на 30 дни пребиваване, за да знае от кога да започне да прилага таксата за поддръжка и управление за съответната година. При наличие на решение на Общото събрание за редуцирана такса за периода на отсъствие, във Вашите задължения е да уведомите в писмена форма домоуправителя за периода на отсъствие на дъщеря Ви, за да се възползвате от редуцираната такса.
  В този смисъл комуникацията с Вас по инициатива на домоуправителя трябва да бъде до установяването на 30 дни пребиваване на дъщеря Ви в рамките на календарната година, а след това Вие дължите евентуално писмено уведомление за отсъствие, което домоуправителят е длъжен да съхранява в документацията на Етажната собственост и което да е доказателство за прилагане на редуцираната такса, ако Общото събрание е одобрило такава.

 • Връзка на коментара Атанаска Атанасова Събота, 05 Юни 2021 13:09 публикуван от Атанаска Атанасова

  Желая да направя консултация с вас за дължи ли такса етажна собственост дъщерями,която е студентка в Германия от2018 годинаИдва си за 2 месеца в годината и плащаме за нея
  Домоуправителката всеки месец пита да я включи ли за такса.
  С нея имахме спор и плащаме задълженията си по пощата
  А тя пита по вайбър
  Казваме че тя не живее тук идва на гости
  Как да процедираме
  Благодаря Ви!

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •