Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(6 гласа)
Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него? Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него? Internet

Доста често хора, живеещи на първите етажи и които не ползват асансьор не са съгласни да поемат разходи във връзка с асансьора. Правилно ли е да се прилагат диференцирани вноски към собственици, ползватели и обитатели в зависимост от етажа, на който живеят?

Вноските, които са определени да се извършват от собственици, ползватели и обитатели са разделени на 2 основни вида, съгласно ЗУЕС:

 • Чл.6 ал. 1 т. 9 от ЗУЕС определя, че е задължение на собствениците да плащат разходите и вноските за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;

  • Асансьорът представлява обща част на сградата;

  • Ремонтът, реконструкцията или подмяната на инсталации и оборудване е задължение на собствениците, съгласно притежаваните от тях идеални части.

  • Ако собствениците не ползват асансьора, то този факт не ги освобождава от задължението да се участва в ремонта на асансьора. По същата логика всички собственици в Етажната собственост следва да участват в ремонт на покрив, парна инсталация и други общи инсталации, дори да не са пряко потърпевши от проблеми с тяхното функциониране.

 • Чл.6 ал. 1 т. 10 от ЗУЕС определя, че е задължение на собствениците, ползвателите и обитателите да заплащат разходите по управлението и поддържането на общите части на сградата;

  • При асансьорите, разходите за поддържане са свързани с : разход за ток за асансьор, разход за абонаментна поддръжка, разход за ежегоден технически надзор.

  • Съгласно чл.51 ал.1 от ЗУЕС, разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

  • Може да се заключи, че ЗУЕС не позволява диференциране на вноската за поддръжка на Етажната собственост, в зависимост от етажа, който се обитава иползването на асансьор.

  • Всяко друго решение или правило по отношение на вноската за поддръжка, което се прилага от Етажните собствености е в разрез със закона и подлежи на възразяване.

 

На практика сме срещали прилагане на по-ниски такси за поддръжка за обитателите на първи и втори етаж при сгради с асансьор, въз основа на взето решение от Общото събрание. При ревизии се съобразяваме с взетото решение на Общото събрание, ако няма възражение срещу решението от собственици на Етажната собственост. Ако решението е взето от управителен съвет, то това решение се игнорира и съответните обитатели дължат същата вноска като живущите на горните етажи.

При ревизии, в случай на несъбиране на вноски за Фонд Ремонт за ремонт на асансьор от първи или втори етаж при сгради с асансьор, то несъбраните суми се записват като дължими от съответните апартаменти. Вноските се определят въз основа на идеалните части, а нарушението се отразява в протокола.

Прочетена 30194 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

21 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 23 Март 2023 07:57 публикуван от Веселина

  Здравейте Иглика,
  Обстоятелството, че сте се отказали доброволно от това да ползвате асансьора и той не спира на Вашия етаж едва ли е безвъзмездно. Най-вероятно всички останали собственици, ползватели и обитатели Ви плащат ежемесечна компенсация по чл.31 от ЗС под формата на намалена месечна такса за поддръжка и управление. Все пак всички, независимо от етажа, на който живеят следва да плащат еднаква такса за поддръжка и управление, поне така е по закон, което във Вашия случай едва ли е така, нали?
  В същото време предполагаме сте собственик в Етажната собственост, а не наемател? Както Закона за собствеността, така и ЗУЕС изискват собствениците да се грижат за собствеността си и съответно да участват съобразно своите идеални части, ако са одобрени такива или по равно в ремонтите. Асансьора е обща част, както покрива, както входната врата, както общото мазе, както малките стаички в общите пространства. Едва ли успявате да ползвате всичко това, но като собственик, когато се налага ремонт следва да участвате заедно с останалите собственици. Все пак ремонтите са инвестиции във Вашата собственост, като й придават стойност!

 • Връзка на коментара Иглика Четвъртък, 23 Март 2023 00:07 публикуван от Иглика

  Здравейте, живеея на втория етаж асансьора не спира на този етаж и щивущите на този етаж не го използваме. На годишното събрание, което имаше казахa, че трябвало някакъв ремонт да се извърши на асансьора и следователно, искат пари и от живущите на втория етаж, които нямаме достъп до асансьора и не го използваме.Защо трябва да плащам за нещо, което не използвам.

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 06 Декември 2022 06:27 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  Доста често не се прави разлика между ползване и правото да се ползва дадена обща част каквато е асансьора.
  Няма как управителният съвет да следи ежемесечно кой колко е ползвал асансьор и дали го е ползвал, за да определи колко се дължи за месеца.
  В момента, в който всички имат правото да ползват обща част, което право е гарантирано по закон -чл.5 от ЗУЕС, независимо дали го правят или не, следва че трябва да участват в разходите за поддръжка.
  Ако не пребивавате повече от месец в рамките на календарната година, няма задължение да заплащате таксата за поддръжка и управление, която включва текущите разходи и по асансьора.
  В закона е определена таксата за поддръжка и управление да е еднаква за всички. Изключение може да се приеме от Общото събрание за редуцирана вноска, единствено при дълготрайно отсъствие повече от 1 месец и то само с предварително писмено уведомление на управителния съвет за отсъствието. Друго редуциране на вноската по закон не е предвидено. Ако Общото събрание реши да направи компромис за Вас е необходимо решението да се приеме с мнозинство от над 75% от всички идеални части, тъй като ще става дума за опрощаване на задължения от Общото събрание.

 • Връзка на коментара Попова Понеделник, 05 Декември 2022 13:14 публикуван от Попова

  Здравейте,
  от две години не ползвам асансьор и не желая да плащам нещо което не съм ползвала. Живея на третия етаж. Възможно ли е това?

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 14 Юни 2022 08:12 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  Както споменахме писмената форма в случая е задължителна.

  Фирмата която споменавате, в качеството й на професионален домоуправител е подготвила необходимите протоколи от Общи събрания в ПИСМЕН вид, което гарантира че при невнасяне на средства за Фонд Ремонт за Вашия апартамент ще бъде изваден изпълнителен лист и сумите ще бъдат събрани по принудителен начин.

  За съжаление Вие нямате в писмен вид техния отговор с мотивирания отказ да се пусне асансьора на втори етаж във Вашата Етажна собственост. Във всеки един момент дори и да подадете жалба, отговорът ще бъде, че Вие водите война срещу тях и, че такова запитване никога не е постъпвало при тях.

  При наличие на официален ПИСМЕН отговор от тяхна страна, можете дори да изискате изпълнителен лист от съда, за наличие на работещ асансьор на втори етаж, а предвид че е конструктивно предвидено да има и е имало асансьор на етажа, то говорим за извършване на необходим ремонт, който следва да се извърши.

  Услугата, която можем да Ви предложим и чрез която следва да получите официален ПИСМЕН отговор е:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/audit/item/78-invitation-to-fullfill-the-rules

 • Връзка на коментара Сашо Понеделник, 13 Юни 2022 22:28 публикуван от Сашо

  Здравейте! Благодаря Ви за изчерпателният отговор.

  Свързах се по телефон с „ДОМКОНСУЛТ6” ООД,
  ЕИК 203616533, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.2.

  Отговориха ми: Поради невъзможност асансьора да бъде възстановен на 2-ри етаж, ще спрем да ви удържаме такса и ток асансьор, но при възникване на ремонти сте длъжен да поемате разходите солидарно с другите. Ако откажете да плащате за ремонтните дейности, тогава трябва да си наемете адвокат.

  Плащам си коректно, но как да го обясня на мама, която е с близо 80% инвалидност. Затова крия от нея, че плащам едри пари за ремонти, за нещо, която тя не може да използва, поради липса на достъп. В някои ситуации се налага да щадим нервите и здравето на нашите възрастни родители, като не ги товарим с проблеми.

 • Връзка на коментара Веселина Понеделник, 13 Юни 2022 08:42 публикуван от Веселина

  Здравейте,

  В случая Вие не трябва да имате преки отношения с асансьорната фирма. Дали асансьорната фирма може да се оправи или не е проблем на Домоуправителя или управителния съвет на Етажната собственост.

  Единственото, което се изисква от Вас е да напишете официално отворено писмо до Домоуправителя и Управителния съвет, в което настоявате за извършване на необходим ремонт на асансьора, така че той да се ползва от живущите на втори етаж. Средствата за необходим ремонт се отпускат с решение на Управителния съвет от натрупаните средства във Фонд Ремонт без необходимост от Общо събрание. Ако съответната фирма няма компетентността да се справи със съответния ремонт, то Управителният съвет следва да се обърне към друга фирма. В отвореното писмо е редно да поставите срок, в който Управителният съвет следва да излезе с писмено решение по въпроса, след който ще имате възможност да търсите правата си по други начини.

  Ако Управителният съвет не се задейства по темата и няма решение в определения срок, имате право да съставите жалба до Кмета за бездействието на Управителния съвет, както и молба за отстраняване на проблема. Ако няма реакция от страна на общинската администрация, можете да извършите ремонта за Ваша сметка, като се обърнете към която асансьорна фирма пожелаете, стига да има лиценз за дейността. Необходимо е да вземете надлежно издадена фактура, като после може да приспадате стойността от дължими вноски към Етажната собственост.

  В случая желанията и претенциите на останалите живущи на втори етаж не са от значение, тъй като съгласно чл.5 ал.1 т.1 от ЗУЕС всеки собственик, ползвател или обитател има право да се ползва от общите инсталации в Етажната собственост.

  Можем да Ви съдействаме, както с отвореното писмо, така и с евентуална жалба ако се наложи!

 • Връзка на коментара Сашо Петък, 10 Юни 2022 17:38 публикуван от Сашо

  Здравейте ! Майка ми е на 93 години и е трудно подвижна. Живее в гр. Бургас в жилищен блок на втори етаж. Тя би ползвала асансьора от 1 до 2-ри етаж и обратно, но на нашия 2-ри етаж е блокиран - неработещ, тоест тя няма реален достъп до асансьора на етажа си, а фирмата отказва да го пусне, поради невъзможност. В същото време ни налагат да плащаме разноските по ремонти на асансьора, които понякога са в порядъка на 100 - 200 лева на апартамент. Моля за съвет.

  Благодаря Ви предварително !

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 01 Февруари 2022 20:51 публикуван от Веселина

  Мария,
  Като собственик въпреки, че не обитавате апартамента имате задължение за участие във Фонд Ремонт.
  По отношение дали следва да плащате за услугите на професионален домоуправител сме подготвили следната статия, в която третираме въпроса:

  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/social-activities/item/85-professional-management-offer

  Ако има решение на Общото събрание, което Ви задължава в качеството Ви на собственик да плащате съответните 10 лв за професионално управление, докато не го оспорите пред Районния съд, следва да ги плащате.

  Считаме че имате пълните основания да оспорите подобни решения на Общото събрание в Съда, тъй като това е разход за поддръжка и управление като задължените лица са пребиваващите лица в Етажната собственост.

  Напомняме също, че разпределение "на апартамент" в ЗУЕС не е предвидено и не съществува!

  Апартаментът не може да бъде подведен под отговорност по нашето законодателство, нито пък е получател на доходи.

  Необходимо е много внимателно да прочетете формулировката на Общото събрание по отношение на въпросното задължение и да прецените кое е задълженото лице: собственик, ползвател или обитател или просто апартамент!

  Така формулирани решения на Общите събрания в Етажните собствености водят до пълни правни абсурди и неразбирателства между хората в Етажната собственост.

  След консултация с адвокат, можете да прецените да не плащате съответните суми, за професионален домоуправител, за които Етажната собственост има претенции, а само вноската за Фонд Ремонт, като изрично се упоменава какво плащате и за кой период. Така дори и да има искове спрямо Вас, Етажната собственост би имала сериозни трудности да си докаже иска за съответните суми.

 • Връзка на коментара Мария Вторник, 01 Февруари 2022 20:11 публикуван от Мария

  Много благодаря за отговора!

  Аз съм в чужбина и не живея (изобщо) в сградата - тоест пребивавам по-малко от 30 дни в календарна година. Затова до колкото разбрах от вашето обяснение - не трябва да плащам за месечните консумативи за входа (чистачка, асансьор, ел.енергия).
  Обаче забравих да спомена, че блока са наели професионална фирма, която да стопанисва входа и да събира от всички обитатели нужните консумативни разходи всеки месец, както и месечна такса за фонд “Ремонт”. Аз предполагам трябва да заплащам всеки месец таксата за фонд “Ремонт”. Но тази фирма от своя страна също така таксува всеки един собственик допълнително по 10лв всеки месец за тяхната дейност. Аз като "непребиваващ" обитател, който не живее в сградата задължена ли съм да плащам тези 10лв всеки месец на фирмата (когато не трябва да заплащам за месечни консумативи за входа, но в същия момент плащам мес. такса за фонд ремонт)?

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •