Петък, 18 Юни 2021 03:11

Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(4 гласа)
Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него? Дали етажите, които не ползват асансьор, трябва да плащат за него? Internet

Доста често хора, живеещи на първите етажи и които не ползват асансьор не са съгласни да поемат разходи във връзка с асансьора. Правилно ли е да се прилагат диференцирани вноски към собственици, ползватели и обитатели в зависимост от етажа, на който живеят?

Вноските, които са определени да се извършват от собственици, ползватели и обитатели са разделени на 2 основни вида, съгласно ЗУЕС:

 • Чл.6 ал. 1 т. 9 от ЗУЕС определя, че е задължение на собствениците да плащат разходите и вноските за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;

  • Асансьорът представлява обща част на сградата;

  • Ремонтът, реконструкцията или подмяната на инсталации и оборудване е задължение на собствениците, съгласно притежаваните от тях идеални части.

  • Ако собствениците не ползват асансьора, то този факт не ги освобождава от задължението да се участва в ремонта на асансьора. По същата логика всички собственици в Етажната собственост следва да участват в ремонт на покрив, парна инсталация и други общи инсталации, дори да не са пряко потърпевши от проблеми с тяхното функциониране.

 • Чл.6 ал. 1 т. 10 от ЗУЕС определя, че е задължение на собствениците, ползвателите и обитателите да заплащат разходите по управлението и поддържането на общите части на сградата;

  • При асансьорите, разходите за поддържане са свързани с : разход за ток за асансьор, разход за абонаментна поддръжка, разход за ежегоден технически надзор.

  • Съгласно чл.51 ал.1 от ЗУЕС, разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

  • Може да се заключи, че ЗУЕС не позволява диференциране на вноската за поддръжка на Етажната собственост, в зависимост от етажа, който се обитава иползването на асансьор.

  • Всяко друго решение или правило по отношение на вноската за поддръжка, което се прилага от Етажните собствености е в разрез със закона и подлежи на възразяване.

 

На практика сме срещали прилагане на по-ниски такси за поддръжка за обитателите на първи и втори етаж при сгради с асансьор, въз основа на взето решение от Общото събрание. При ревизии се съобразяваме с взетото решение на Общото събрание, ако няма възражение срещу решението от собственици на Етажната собственост. Ако решението е взето от управителен съвет, то това решение се игнорира и съответните обитатели дължат същата вноска като живущите на горните етажи.

При ревизии, в случай на несъбиране на вноски за Фонд Ремонт за ремонт на асансьор от първи или втори етаж при сгради с асансьор, то несъбраните суми се записват като дължими от съответните апартаменти. Вноските се определят въз основа на идеалните части, а нарушението се отразява в протокола.

Прочетена 11489 пъти Последно променена в Петък, 18 Юни 2021 03:11

2 коментара

 • Връзка на коментара Надя Георгиева Сряда, 23 Юни 2021 12:08 публикуван от Надя Георгиева

  Добре, вноските за фонд Ремонт. За подръжка на общите части, да, но вслучайте в който асансьора е с чип и нямаш активен такъв, на какво основание се дължи таксата. Най елементарната логика е че не ползваш дадена услуга, не дължиш такси.

 • Връзка на коментара Веселина Сряда, 23 Юни 2021 16:15 публикуван от Веселина

  Здравейте,

  По своята същност поставянето на система за контрол на достъпа на асансьора с цел ограничаване на ползването му от собственици, ползватели и обитатели е нарушение на техни фундаментални права съгласно чл.5 ал.1 т.1 от ЗУЕС. Ако управителният съвет е ограничил достъпа, то той следва да отговаря за действията си в случай, че потърпевшите потърсят правата си.

  В случай на доброволно отказване от правото на ползване на дадена обща инсталация с цел инсталацията да се ползва активно от останалите собственици, ползватели и обитатели, то отказалите се могат да искат компенсация по силата на чл. 31 от Закона за собствеността след писмено поискване отправено към Общото събрание. Но предвид, че става дума за доброволно отказване от права, които във всеки един момент могат да бъдат възстановени съгласно закона и няма лично ползване на асансьора от страна само на 1 собственик, ползвател или обитател, то няма основания за подобно компенсиране.

  Предполага се, че собствениците, ползвателите и обитателите са със сходни права по отношение на Общите части, което предполага и идентичната такса за поддръжка и управление. Ползването на общите части не е приоритет пред законодателя при определянето на вноската за поддръжка и управление, а по скоро правото да се ползват общите части.

  Ще се съгласите, че най-дълго асансьора се ползва от живеещите на последните етажи, най-много се ползва от хората, които най-много са чекирали чиповете си, ако има система за контрол на достъпа.

  Тоест ползването може да се измери по много критерии и всеки може да намери измежду тези критерии основания да се скара със съседите си.

  За това е важно разпределението на разходите за поддръжка и управление да се случва из между правоимащите, независимо дали се възполват от правата си или не.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.