Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост

Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост (4)

В тази категория е нашият гид с насоченост преместването на комуникационното оборудване в мазето на Етажната собственост, вместо разпиляването му по етажите. Така ще можете да извършвате спокойно ремонти в Общите части, както и да се наслаждавате на спокойна обстановка без излишества.

Процесът е дълъг и сложен и изисква търпение и постоянство от страна на Управителния съвет, но при надлежно изпълнение на всички стъпки се постига крайната цел - премахване на кутиите в Общите части и тяхното поставяне в мазетата ако има все още нужда от тях.

Схемата за действие се състои от следните етапи като последователността е от съществено значение:

  1. Решения на Общото събрание, относно Комуникационното оборудване; В ден N

  2. Уведомяване на съобщителните компании, относно взетите решения; до N + 6 месецa

  3. Контрол от страна на Управителния съвет по спазване на взетите решения; N+10 месеца и N + 12 месеца

  4. Ежемесечно уведомяване и предупреждения за съставяне на Констативни протоколи на нарушителите при неспазване на решения на Общото събрание и Управителния съвет; След N + 13 месеца

 

За всеки елемент от схемата сме разработили примерен модел, който можете да адаптирате към конкретните нужди на Вашата Етажна собственост.

Моделите са проверени на практика като резултатът е премахване на 20 от 20 информационни кутии, разположени в общите части извън мазето на Етажна собственост в рамките на 1 година и 6 месеца.

При затруднение с адаптирането на документите, предлагаме услуга по тяхното адаптиране към Вашите нужди.

Една от най-важните и първи стъпки при уреждането на въпроса с комуникационното оборудване е приемане на решение от Общото събрание, което регламентира изграждането и поддръжката на информационните трасета, както и правата и задълженията на всеки: от собственика, ползвател или обитател, който ползва съответната услуга, до съответния оператор, който я предоставя, гарантирайки нормален външен вид на общите части.

След приемане на решение от Общото събрание относно комуникационното оборудване, е необходимо в предвидения в решението срок да се уведомят всички телекомуникационни компании, които обслужват Етажната собственост за взетите решения. В случая управителният съвет може да направи списък на всички компании и да подготви по едно писмо до всяка една от тях или да предостави писмо на всеки апартамент, който ще има задължението да го представи на своята телекомуникационна компания.

След изтичане на срока за адаптиране на телекомуникационните мрежи, оповестен в уведомленията, разпратени до телекомите, Управителният съвет следва да извърши контрол по изпълнението на решенията на Общото събрание. Достатъчно е членовете на управителния съвет да се разходят по етажите на Етажната собственост и да си отбележат етажите с информационни кутии, дали са обозначени и на кой оператор са. След това може да се обобщят резултатите и да се прецени кои оператори не са изпълнили решенията на Общото събрание. При наличие на неизпълнение на задължения, Управителният съвет е време да вземе необходимите решения, формализирани в документ, който ще бъде изпратен до пропусналите да се запознаят с решенията на Общото събрание!