Сряда, 02 Февруари 2022 08:23

Въвеждане на наем / обезщетение за ползване на обща част в Етажната собственост от собственик

Написана от
Оценете
(0 гласа)
Въвеждане на наем / обезщетение за ползване на обща част в Етажната собственост от собственик Въвеждане на наем / обезщетение за ползване на обща част в Етажната собственост от собственик Интернет

В Етажна собственост с малки общи помещения между етажите решават да се събира наем за ползването на тези помещения от собствениците, които са разположили свои вещи в тях. Дали е законно и как да се извърши по законен начин?

Приемането на решение от Общото събрание за събиране на наем от собственици в Етажната собственост е в разрез с чл.31 от Закона за собствеността.

Съгласно чл.31 от ЗС, собствениците, които ползват общи части лично само от тях, то те дължат обезщетение на останалите собственици за ползите, от които са лишени при неползването на общата част.

При изключително ползване на общо помещение от даден собственик, Общото събрание следва да приеме обезщетение, което съответният собственик дължи на останалите собственици. В случая не става дума за наем и наемни отношения. тъй като съответният собственик е съсобственик на общото помещение на Етажната собственост.

Ако Управителният съвет е считал, че въпросните обезщетения следва да влезнат в каста на Етажната собственост и да я подпомогнат, то чл. 31 от ЗС е пределно ясен, че обезщетението е за останалите съсобственици, които са лишени от правото да ползват съответната обща част. Следователно Управителният съвет следва да събира обезщетението и да го разпределя, пропорционално на притежаваните идеални части на останалите собственици в Етажната собственост.

Държим да отбележим, че не може да се търси компенсация за ползване на общо помещение в случай, че на останалите собственици им е осигурен достъп и право на ползване на съответното общо помещение при тяхно желание.

Ако само един собственик има ключ до дадена обща част и е поставил надпис на вратата на общата част, че ключа е при него и всеки желаещ достъп до общата част може да се обърне към него, то в този случай Етажната собственост не може да иска компенсация за общото помещение.

В същото време ако един собственик е окупирал цялото общо помещение със свой багаж и за останалите на практика не е останало място за нищо, като в същото време няма желание за справедливо споделяне на възможността за складиране на багаж между съсобствениците, то тогава основанията за компенсация отново са налице, въпреки осигурения достъп до общото помещение за всички собственици.

При наличие на основания за искане на обезщетение от собственик за изключително ползване на обща част от негова страна, е необходимо ищецът на обезщетението да го поиска в писмен вид пред Общото събрание. Предлагаме услуга по изготвяне на искането.

В Етажни собствености, където се налага събиране на обезщетение от собственици и тяхното надлежно разпределение към останалите собственици, с настоящата услуга предоставяме консултация по въвеждането на обезщетенията в действие, както и детайлни изчисления въз основа конкретните данни, предоставени от Етажната собственост.

Управителният съвет може да предложи на Общото събрание, получените обезщетения да бъдат като допълнителна вноска към Фонд Ремонт и обновление. Предложението за увеличаване на месечната вноска за Фонд Ремонт и обновление следва да се приеме с над 67% съгласие от всички идеални части. За прихващане на дължимото обезщетение на собственика и допълнението към вноската за Фонд Ремонт и обновление следва да се поиска индивидуално съгласието на всеки един собственик!

Предмет на услугата е:

  • Телефонна консултация и предоставяне на информация за ползваните общи части в Етажната собственост от собственици.

  • Определяне на случаите, в които следва да се търси обезщетение за останалите собственици.

  • Получаване на информация за идеалните части в Етажната собственост, както и за приетите обезщетения с решение на Общото събрание. Предоставяне на решение на Общото събрание за внасяне на обезщетенията като допълнителна вноска за Фонд Ремонт прието със 100% съгласие от всички собственици.

  • Изчисление за размера на обезщетенията за всяка обща част, предоставена за ползване изключително и само на някой от собствениците в Етажната собственост.

  • Рекапитулация на обезщетенията към всички собственици за всички общи части, за които св дължи обезщетение.

  • Определяне на размера на добавката за Фонд Ремонт и обновление за собствениците, които дължат обезщетения, в случай, че Общото събрание приеме решение получените обезщетения да бъдат част от вноската във Фонд ремонт и обновление в Етажната собственост.

По първите три елемента от услугата предоставяме предварителни консултации по телефон, като конкретните изчисления извършваме на база реални решения на Общото събрание.

За реализиране на услугата, заявителят следва да предостави информация за собствениците /самостоятелните обекти/ и притежаваните от тях идеални части в Етажната собственост, както и размера на приетите обезщетения от Общото събрание за общите части, които се ползват от собственици. Може да се представи и решение за разпределяне на обезщетенията към собствениците като допълнителна вноска за Фонд Ремонт. Отговорността за предоставената информация е на заявителя. При грешно предоставена изходна информация и необходимост за корекция на изчисленията, следва да се заяви нова услуга. Всички изчисления предоставяме по имейл на заявителя на услугата.

 

SKU loan-for-owner
Brand Универсум В ЕООД
90.00

Свързани продукти

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

 

Прочетена 615 пъти Последно променена в Сряда, 02 Февруари 2022 08:23

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.