Петък, 31 Декември 2021 08:53

Съставяне на Уведомление до Кмета на Общината за необходимостта от неотложен ремонт в Етажната собственост Избрана

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Универсум В ЕООД

При наличие на течове, важни системи извън строя и какъвто и да е тип аварии в рамките на Етажната собственост, следва да се пристъпи към неотложен ремонт. Ако Домоуправителят или Общото събрание не предприемат тази стъпка, тя може да бъде наложена със заповед от Кмета на съответната Община, а в краен случай ремонтът да се организира и извърши от Общината, като със средствата за ремонта ще бъде задължена Етажната собственост.

Защо трябва да се уведоми Кмета за необходимостта от неотложен ремонт в Етажната собственост?

 • Кметът на Общината е отговорното лице, определено по силата на чл. 49 ал.3 от ЗУЕС да се намеси, когато отговорните органи в Етажната собственост не предприемат необходимите своевременни мерки по отношение на неотложните ремонти.

 • При неотложен ремонт на някоя обща инсталация, не трябва да се чака твърде много, защото продължителното бездействие може да доведе до фатални последици. За това е въведен допълнителен външен механизъм за Етажната собственост, контролиран от Общината, чрез който може да се постигнат в някои случаи по-бързи резултати при мудно действащи Домоуправители и собственици в Етажни собствености.

Какво е неотложен ремонт и как да го разграничим от останалите видове ремонт?

Според параграф 1 точка 9 от допълнителните разпоредби на ЗУЕС:

9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Неотложен ремонт" е дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

 • Аварирал и спрян щранг на отоплителната система в Етажната собственост през зимния сезон, неотложен ремонт ли е? Спирането на течащата вода от щранга е първата стъпка, за да се избегнат щети в Етажната собственост. Когато е лято и отоплителната система на Етажната собственост не функционира, отстраняването на повредата по щранга не е неотложен ремонт. Но ако повредата се е случила по време на отоплителния сезон и в Етажната собственост е предвидено само един вид топлоподаване, то при неработещ щранг, захранващ с топлина, възниква пряка опасност за здравето на живущите и ремонтът става неотложен.

 • Спрян асансьор, поради неизправност или несъответствия с изискванията на техническия надзор. За неотложен ремонт ли става дума? При покупка на апартамент в Етажната собственост и наличие на асансьор, всеки от собствениците разчита на асансьора в 99,99% от времето. Изграждането на асансьор в рамките на Етажната собственост е с цел удовлетворяване на изисквания по отношение на броя на етажите и натоварването в съответната Етажна собственост. При спиране на асансьора за дълъг период означава неспазване на изискванията от законовите разпоредби, свързани с натоварването в Етажната собственост. Освен това семейства с деца, възрастни или инвалиди в Етажната собственост на практика са блокирани в осъществяването на дейности от първа необходимост като покупка на лекарства и храна. По този начин може да се стигне до животозастрашаващи ситуации, поради което спрения асансьор следва да се счита за неотложен ремонт, особено ако има възрастни, инвалиди и семейства с малки деца.

 • Теч от покрива? Водата, която прониква по стените причинява корозия по металните структури и води до ускорена амортизация на сградата. Освен това ако водата проникне до трасета на електрическата инсталация, това може да доведе до късо съединение и до пожар, който да унищожи напълно или частично сградата, както и да доведе до фатални последици за живота на обитателите. Отстраняването на конкретен теч е неотложен ремонт, но цялостен ремонт на покрив с цел неговото обновяване или гарантиране, че няма да има бъдещи течове в близките години не следва да се счита за неотложен ремонт, тъй като няма пряка и непосредствена опасност за сградата или живота и здравето на живущите в нея.

 • Боядисване на общите части, неотложен ремонт ли е? Ако вследствие на течове и влага се е появил мухъл, плесен и вредни бактерии, които могат да предизвикат здравословни проблеми на хора с алергии, то отстраняването на тези микроорганизми и боядисването е неотложен ремонт.

От приложените примери е видно, че понятието неотложен ремонт има относителен характер и зависи от конкретния проблем и живеещите в Етажната собственост.

 

За услугата по съставяне на Уведомление до Кмета на общината за необходимостта от извършване на неотложен ремонт:

 1. Услугата включва консултация по телефона с цел събиране на информация за неотложня ремонт, Етажната собственост и предприетите до момента стъпки.
 2. Определяне на план за действие в зависимост от лицето, което желае да изпрати уведомлението до Кмета.
 3. Съставяне на Констативен протокол въз основата на ЗУЕС, който получавате по електронен път.
 4. Необходимо е да разпечатате протокола в 3 оригинални и еднообразни екземпляра: 1 за съставител, 1 за нарушител и 1 за Общинската администрация.
 5. Преди да бъде предаден на Общинската администрация, протоколът трябва да бъде подписан от 3-ма собственици, ползватели или обитатели, които с подписите си свидетелстват за описаните нарушения.
 6. Добре изготвеният протокол способства, посредством административното производство, съставянето на акта и наказателното постановление, някои неизпълнявани задължения да започнат да се изпълняват надлежно според изискванията на закона.
 7. Протоколът е свидетелство и сигнализация пред общинските власти за наличие на проблеми и нарушения по спазването на закона. При някои нарушения общинските власти имат права да се намесват директно и да съдействат на Етажната собственост за решаване на проблема.
 8. Протоколът не е средство за заставяне на Общинските власти да сменят управителен или контролен съвет, поради неизпълнение на задълженията им. Общинските власти въз основа на протокола, могат да наложат глоба на домоуправител или член на управителен или контролен съвет, препоръчвайки, спазването на закона и предупреждавайки за растящ размер на глобата при продължаващо неспазване на закона. Изборът на Контролен или управителен съвет е изцяло в правомощията на Общото събрание.

Консултацията за изготвяне на протокола се извършва по телефона, а предаването на протокола на предоставения в поръчката имейл.

Услугите по извършване на пълна ревизия или финансова ревизия не включват съставяне на съответните констативни протоколи с извършените нарушения. При желание от страна на Контролния съвет и срещу допълнително заплащане, могат да бъдат съставени Констативни протоколи с констатациите от проведената ревизия, които да бъдат подписани от Контролния съвет и предадени на Общинската администрация.

Услугата не е обвързана с провеждането на на пълна ревизия или финансова ревизия.

В някои случаи е необходимо към протокола да се представя допълнителна документация на общинската администрация като протоколи от Общи събррания на Етажната собственост, протоколи с решения на управителния или контролния съвет, снимки и доказателства, които спомагат на общинската администрация да проведе коректно административно производство.

SKU uvedomlenie
Brand Универсум В ЕООД
30.00

Свързани продукти

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 1254 пъти Последно променена в Петък, 31 Декември 2021 08:53

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •