Софтуер за професионални домоуправители

Софтуер за професионални домоуправители (2)

Тук са нашите специални предложения за професионални домоуправители, които работят с повече от една Етажна собственост.

За нуждите на професионалните домоуправители, предлагаме пакети от функционалности на Програма Съседи, като се прилагат едновременно 2 типа лицензи + минимална задължителна месечна поддръжка:

-Лиценз за потребител / приложение, като всеки потребител има инсталирано свое приложение на сървъра. Лицензът е с продължителност от 1, 3, 5 или 10 години, след което се закупува нов лиценз.

-Лиценз за база данни: той представлява правото Професионалният домоуправител да създаде нова база данни за нова Етажна собственост. Може да се закупят по единично, но може и в пакет, като за по-големи пакети се предлагат сериозни отстъпки. Лицензът за база данни не е ограничен във времето.

-Месечната поддръжка гарантира приоритетно третиране на поставени въпроси и теми към статиите за обучение и поддодръжка, както и в зависимост от избрания план определен брой отдалечени свързвания и срещи, посветени на оперативната дейност със софтуера.

 За създаване на нова база данни за нова Етажна собственост е необходим лиценз. При липса на закупени лицензи, можете да закупите от тук.

 Базовият пакет на програма Съседи за професионални домоуправители включва следните модули:

  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител