Uncategorised

Uncategorised (2)

 

Политика за поверителност

Универсум В ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: www.universumv.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Универсум В ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Универсум В ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити вашите лични данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Универсум В ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да Ви информираме какви данни използваме;
 • Да Ви информираме защо ги използваме;
 • Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например;
 • Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
 • Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини;
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители?
Универсум В ЕООД събира от потребителите си специфични данни от осъществените от тях регистрации, за да анализира поведението на потребителите си, както и за да им предостави по-релевантно съдържание и реклами, а именно следните категории лични данни:

 • потребителско име, имейл адрес, както и коментари, оставени в уебсайта (същите коментари са публични по своя характер);
 • Имена и имейл адрес;
 • За обработка на поръчки:
 • телефон
 • адрес за фактуриране
 • адрес за доставка

Самите коментари са публични, поради което любезно Ви молим да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.

Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт:  за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
 • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки: Когато потребителите използват нашите услуги или коментират, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви идентифицираме пряко.  Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението Ви в следните направления:

 • Проследяване на секции в сайта, които посещавате;
 • Колко време отделяте в сайта;
 • Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;
 • Кога посещавате нашия сайт, сервиращ наши java скриптове и др.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни
Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни.
Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.

Универсум В ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Универсум В ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Универсум В ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
  • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense,  Google Plus: https://privacy.google.com/# ;
  • Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
  • Gemius;- https://www.gemius.com/privacy-policy.html
  • AdOcean- https://adocean-global.com/en/company/privacy-policy/
  • Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy ;
  • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
  • Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие.

Защита на информацията
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Наш партньор е  Интернет Корпорейтед Нетуъркс ООД (ICN). Пълна информация за тяхната сертификация и защитата на подаваните лични данни може да намерите тук: https://www.icn.bg/bg/policy/gdpr/

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Универсум В ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.
Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Колко време съхраняваме информацията
Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 • За целите на измерване на потребителското поведение на сайта– според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
 • За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.
 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ(ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.
Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Универсум В ЕООД, посочен по-долу, или по електронен път на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Имате право да поискате от Универсум В ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални:

 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган 
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Универсум В ЕООД , можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт). 
Контакти:
Администратор: Универсум В ЕООД,  ЕИК 130832915. Адрес на кореспонденция: гр. София, ул. Кирил Дрангов, бл.143, ап.42
Длъжностно лице по защита на данните/Data Protection Officer: email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Администраторът на лични данни не отговаря на запитвания, извън неговата компетентност, както и за данни които не присъстват в сайта.

Регистрираните потребители могат да изпратят запитването и през специализирания формуляр, достъпен само за тях.

 

 

 

Самостоятелни обекти в гр.София, жк. Надежда 1, бл.143, вх.Б

Списък със самостоятелните обекти в Етажната Собственост

РедакцияПремахванеИмот


Фамилия
Под наем
Брой живущи
Брой любимциМесечна такса
вход
Вноска за Фонд РемонтНаем и други
суми
Дял
на
имота

Телефон

Имейл
Отчет по
мейл
Коментар за
покана
Коментар
за
апартамент
РедакцияИзтриване0Не000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване23kakvo li e tovaНе000500.0000%НеНе
РедакцияИзтриване24НАЙДЕНОВИНе2010500.8640%029387064НеНе
РедакцияИзтриване25ЗАРКОВИНе2210500.8640%0896460689НеНе
РедакцияИзтриване26АТАНАСОВИНе3113500.7160%Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.НеНе
РедакцияИзтриване27АНДРЕЕВИНе5121500.7220%НеНе
РедакцияИзтриване28МИТЕВИНе000500.7220%024652578Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.НеНеНе почиства сняг
РедакцияИзтриване29ТРИЧКОВИНе000500.6890%0886764788НеНеНе почиства сняг
РедакцияИзтриване30ГЕЛЕВИНе115500.7530%0878858106НеДаНе почиства сняг
РедакцияИзтриване31д-р ГУТЕВИДа208500.7000%0884660933НеДа
РедакцияИзтриване32Йордан Борисов ЙордановДа208500.7200%0888415436НеДа
РедакцияИзтриване33НИКОЛОВИНе3113500.7300%0878472680Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.НеДа
РедакцияИзтриване34МИХАЙЛОВИДа208500.6290%НеДа
РедакцияИзтриване35Кр. ТОДОРОВАНе308500.7000%0898740053НеДа
РедакцияИзтриване36СОКОЛОВИНе208500.7160%0890106022НеДа
РедакцияИзтриване37БЪЧВАРОВИНе104500.7220%0896140307НеДаНе почиства сняг
РедакцияИзтриване38МИНКОВИНе104500.6890%08977800НеДаНе почиства сняг
РедакцияИзтриване39Спаска Христова Цочева - ЮруковаНе100500.7520%0895668729НеДаНе почиства сняг
РедакцияИзтриване40МИТЕВИДа3110500.7220%Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.НеДа
РедакцияИзтриване41БОРИСОВИНе208500.6790%0896663714НеДа
РедакцияИзтриване42Владимир Стефанов ДимитровНе000500.7530%НеДа
РедакцияИзтриване43ПАВЛОВ/ КАМЕНОВАНе208500.7220%0899837242НеДа
РедакцияИзтриване44КОВАЧЕВИНе208500.6290%029363479НеДа
РедакцияИзтриване45ДимитровиНе208500.7220%0878516633Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.НеДа
РедакцияИзтриване46БОГДАНОВИНе104500.7220%0988369095НеДа
РедакцияИзтриване47PoppoviНе3015500.0000%НеНе
РедакцияИзтриване48vfvevrveНе2010500.0123%НеНе
РедакцияИзтриване49121212121Не000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване50dfbgbfg ghbНе000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване61454546Не000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване98Складово помещениеНе000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване99Фризьорски салонДа0000191.10.0000%НеНе
РедакцияИзтриване100100Не000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване101101Не000000.0000%НеНе
РедакцияИзтриване102kolibriНе1110500.1250%НеНе
РедакцияИзтриване103test2Не21155011.2500%НеНе
РедакцияИзтриване104test5Не4125500.2560%НеНе
  Брой
имоти

37
Среден брой на живущите в имот от ЕС
1.46
Брой
наети
имоти
5
Общ
брой
живущи
54
Брой
любимци
10
Месечен
бюджет за
поддръжка
241
Месечен
бюджет
Ремонти
145
Бюджет
за
наем
191.1
Дял
на
ЕС
28.28%
Брой
телефони
за връзка
18
Брой
имейли за
кореспонденция
5
Брой
заяв.
отчет
0
Брой
имоти
авт.пок
17
Брой
коментари
за имоти
6
Page Footer

 •