Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Кога сроковете за протичане на финансова или пълна ревизия на Етажната собственост са най-кратки?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Кога сроковете за протичане на финансова или пълна ревизия на Етажната собственост са най-кратки? Кога сроковете за протичане на финансова или пълна ревизия на Етажната собственост са най-кратки? Универсум В ЕООД

За максимално бързо извършване на ревизията на етажната собственост е необходимо да има изготвен финансов отчет за периода, съгласно стандарта, който прилагаме, рекапитулация на всички начисления и дати на плащанията по самостоятелни обекти както и отлично организирана и подредена първична документация.

Доста често при извършване на ревизии на Етажни собствености, времето на ревизията се удължава значително заради обработката на първичните документи за периода с цел съставяне на качествен финансов отчет и рекапитулации, които да позволят да се извърши необходимия анализ по време на ревизията.

Това време е предвидено и калкулирано в услугите по пълна и финансова ревизия.

За това предвиждаме до 60% отстъпка от цената на тези услуги, ако Етажната собственост е в състояние да ни предостави:

 • Финансов отчет за периода на ревизията, който отговаря на нашите стандарти:

  • Текущо салдо за всички ликвидни средства + доказателство за наличността им към датата на ревизията /банкови извлечения, протокол от преброяване на наличностите на каса/;

  • Оборотите за приход и разход като цяло и по години по всички ликвидни средства;

  • Начисления, внесени суми и задължения по самостоятелни обекти за периода;

  • Рекапитулация на начисленията, внесените суми и задълженията по тип вноска и по години;

  • Начислени приходи от вноски по ЗУЕС, наеми, лихви или продажба на Общо имущество по видове и по години;

  • Начислени приходи от вноски по ЗУЕС, наеми, лихви или продажба на Общо имущество по години и видове;

  • Изплатени разходи за периода по видове и години;

  • Изплатени разходи за периода по години, категоризация на разхода и видове;

  • Рекапитулация по години и по категоризация на приходите и разходите;

  • Сумарна рекапитулация по категоризацията на приходите и разходите.

  • Проверка: Приходи - Задължения на самостоятелни обекти - Разходи = Ликвидни средства

 • Рекапитулация на начисленията и плащанията на самостоятелните обекти по вноски и години:

  • Ясна идентификация на самостоятелния обект, типа на вноската, размера й, както и периода за който се дължи;

  • Наличие на датата на извършване на плащането на вноската, а по възможност номера на приходен ордер или квитанция;

  • Обяснения за всяка промяна на някоя от вноските по самостоятелните обекти;

 • Предоставяне на папка с разходите, подредени в хронологичен порядък като най-старите документи се намират в долната част на папката, а последните документи са най-отгоре;

 • Предоставяне на квитанциите и издадените приходни ордери, подредени в хронологичен порядък с ясно идентифицируеми самостоятелен обект, тип вноска, период, дата на плащане и подписи на касиера и вносителя;

 • Представяне на протоколите от Общото събрание на Етажната собственост, подредени в хронологичен порядък;

 • Представяне на надлежно попълнена и поддържана книга на Етажната собственост, по която може да се идентифицират по ясен начин вноските за поддръжка на Етажната собственост;

 • Съпоставимост между приложената първична документация и изготвените финансов отчет и рекапитулации:

  • В процеса на ревизия се установява до колко предложените отчети и рекапитулации са съпоставими спрямо предложената първична документация.

  • При пълна съпоставимост, ревизията приема предоставения финансов отчет и рекапитулации, въз основа на които да се направят заключенията за спазването на ЗУЕС.

   • Етажната собственост получава отстъпка от 60% от цената на избраната услуга, а ревизията приключва в максимално кратки срокове за всички.

  • При наличие на разминавания, приложените финансов отчет и рекапитулации се считат за компрометирани и се преминава към съставяне на необходимите отчети въз основа на първичната документация;

   • В тези случаи не може да се претендира за предвидената отстъпка от 60%, както и за къс срок за провеждане на ревизията;

   • В заключенията се описват установените грешки и пропуски при съставянето на отчет и рекапитулации;

 

 

Прочетена 1453 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.