Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Изчисляване на законна лихва в лева

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Изчисляване на законова лихва в лева Изчисляване на законова лихва в лева Универсум В ЕООД

Добавихме още една функционалност на сайта ни в полза на потребителите и клиентите! Изчисление на законна лихва в лева, съгласно действащата нормативна уредба в Република България!

На сайта ни има вече 2 типа калкулатори на законна лихва в лева, които се намират в раздел Счетоводни услуги.

 1. Базов калкулатор, който присъства на повечето сайтове на счетоводни къщи и държавни институции. За разлика от останалите калкулатори, тук ще получите следните предимства:

  1. Изчисленията са доста прецизни с правилни закръгляния до стотинка

  2. Показва конкретните стъпки и изчисления за постигане на крайния резултат

  3. Има възможност за експорт на изчисленията в HTML, PDF, CSV формати

  4. Най-ранна начална дата за изчисление на лихва може да се ползва 01/01/2012

  5. Крайната дата, към която се спират изчисленията е днешната дата

 2. Професионален калкулатор на законна лихва в лева, който е без аналог на българския пазар:

  1. Приема табличен вид данни с информация за множество дългове и множество плащания, без значение от сортирането им и дали са свързани по някакъв начин;

  2. Интегрирането на данните е посредством обикновено копиране на таблица от ексел, word, notepad, html. Изискването е структурата на таблицата да отговаря на предложената структура от професионалния калкулатор;

  3. За разлика от Базовия калкулатор, който изчислява само лихва за конкретен период върху определена сума, Професионалният калкулатор по предоставени задължения и евентуални плащания, сам определя периодите на изчисление на лихва и изчислява лихвата в зависимост от предоставените параметри.

  4. Професионалният калкулатор е ориентиран към конкретния казус на потребителя, без значение от неговата комплексност, както и кои са приложимите закони за изчислението на лихвите; На практика Професионалният лихвен калкулатор е способен да се справи с 99% от съществуващите казуси;

  5. Професионалният лихвен калкулатор предоставя опция за избор на приложимия закон при определяне на лихвата и главниците и приоритета на тяхното погасяване: ЗЗД или ДОПК;

  6. Професионалният лихвен калкулатор може да изчислява лихва в полза на длъжника при авансови плащания или надвнасяне на суми без да бъдат дължими, като тази функционалност може да бъде дезактивирана при необходимост.

  7. Професионалният лихвен калкулатор може да изчислява мораторна лихва или лихва към дата от бъдещето по даден казус;

  8. При казуси с дълга продължителност, може да се определи от кога да се изчислява законна лихва, особено необходимо при предявяване на претенция по съдебен ред и съобразяване с давностни срокове във връзка с лихвите;

  9. Професионалният лихвен калкулатор е адаптиран към практиката в България. В много случаи, въпреки просрочията се правят погашения основно по главниците. С цел бързо изчисление на лихвите по казусите има опция, която предполага плащане единствено по главниците, като по този начин не се налага обвързване между задължение и плащане.

  10. Има възможност за приоритизиране по тежест както на задълженията така и на плащанията; Така с професионалния лихвен калкулатор може да се изчисли най-благоприятния сценарий за задълженото лице.

  11. Конкретното обвързване между задължение и плащане в професионалния лихвен калкулатор е функционалността, която гарантира максимална точност и акуратност на изчисленията, както и прецизни изчисления на 99% от съществуващите сложни казуси, при които има множество детайли за вземане под внимание с цел постигане на точни изчисления.

  12. Професионалният лихвен калкулатор предоставя възможност за персонализиране на изчисленията като запишете на 3 отделни реда допълнителна информация за изготвената справка.

  13. Изготвената справка е готова за ползване с ясно идентифициране на дъговете, плащанията по тях, начислените и платени лихви и окончателно обособяване на претенциите като иск главница и иск лихва;

  14. Има възможност за експорт на изчисленията в HTML, PDF, CSV формати;

  15. При подготвени данни, цялата процедура по изчислението на законна лихва по големи казуси става за по-малко от минута, а тези изчисления с Excel или с обикновените лихвени калкулатори може да отнемат много часове.

  16. Най-ранна начална дата за изчисление на лихва може да се ползва 01/01/2012.

  17. Професионалният лихвен калкулатор е безплатен за тестово ползване или еднократно ползване за получаване на изчерпателни резултати по конкретен казус.

  18. Професионалният лихвен калкулатор  е удобен инструмент, който предоставя бързина при изчисленията и удобство при оформянето на претенциите по различни казуси, независимо от тяхната правна или счетоводна сложност. Инструмент, който трябва да бъде постоянно на разположение на ЧСИ, счетоводители, одитори, адвокати, прокурори, съдии, следователи, фирми, обслужващи много клиенти с просрочия, Етажни собствености с лоша финансова дисциплина.

  19. За да си осигурите постоянен достъп до професионалния лихвен калкулатор, можете да се възползвате от някои от предложените абонаменти: 1, 3, 6 месеца или година.

  20. Има секция с видеа и обучения за ползване на пълния потенциал на професионалния калкулатор с детайлни казуси и примери.

 

 

Прочетена 3005 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •