Статии с етикет: 01.01.2016

Съгласно Чл. 169. (1)  от ДОПК Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски.

Етикети
  •  
    Био Акациев пчелен мед от производител