Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Съмнения за корупция в общински или районни администрации относно контрола по спазване на ЗУЕС

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Съмнения за корупция в общински или районни администрации относно контрола по спазване на ЗУЕС Съмнения за корупция в общински или районни администрации относно контрола по спазване на ЗУЕС БНТ

Съгласно чл.57 ал.4 и ал.5 от ЗУЕС органът, който следи за спазването на ЗУЕС е общинската или районната администрация. При съставяне на Констативен протокол за нарушения, съответната администрация трябва да се запознае обстойно с всички факти и да се произнесе мотивирано дали има нарушение или не. При наличие на нарушение да се състави акт за нарушение на нарушителя, а при липса на нарушение да се подаде отговор до вносителите на Констативния протокол, в който да се аргументира липсата на съставяне на акт за нарушение.

В някои общини и общински администрации на практика се случва точно както трябва, но в други поведението е такова, че буди подозрения за корупция.

Настоящата статия е посветена на лошите практики в общинските или районните администрации по отношение контрола по изпълнението на ЗУЕС. Тези които с бездействието си позволяват погазването на закона и правата на хората, както и тези които със своите действия насърчават нарушенията и липсата на правилно прилагане на закона.

Надяваме се с помощта на тази статия лошите практики да стават все по-малко, а изброяваните в настоящата статия и в коментарите към нея общински администрации с лоши практики да добавят коментар под статията: "Взехме необходимите мерки, можете да проверите, това няма да се повтори!"

Ето и примери:

Столична Община Районна администрация Витоша:

  1. Входират се Констативни протоколи от трима собственици, ползватели / обитатели за множество нарушения на Управителния съвет, включително и по отношение на реда за свикване и провеждане на Общи събрания, както и за неспазване на закона при определяне на вноските за Фонд Ремонт и такса за поддръжка;

  2. В отговор администрацията не разглежда нарушенията по същество, тъй като Констативните протоколи би следвало да са изготвени от избрания Контролен съвет от Общо събрание;

  3. Следва писмена покана, поставена на видно място до Контролния съвет да изпълни задълженията си по ЗУЕС и да осъществи проверка по приходната и разходната част на бюджета на ЕС и тяхната законосъобразност от страна на подателите на Констативния протокол, както и да уведоми собствениците, ползвателите и обитателите за резултата;

  4. Контролният съвет отговаря, че няма смисъл от подобна проверка, като на първо място в отговора се е разписал домоуправителят на Етажната собственост, а не председателят на Контролния съвет, какъвто впрочем няма, тъй като Контролният съвет не е провеждал заседания и не е избрал такъв от членовете си , което също е нарушение на ЗУЕС предвид че избора на Контролен съвет е станал през януари 2020, а поканата е поставена през септември 2020;

  5. Въпросните трима собственици/обитатели  подават Констативен протокол за виновно неспазване на задължения по ЗУЕС от страна на Контролния съвет, както и пълното му компрометиране и подчинение на дейността му директно на Управителния съвет, с което се поставя акцент, че не може да се очаква адекватен контрол по съблюдаване на ЗУЕС от страна на Контролния съвет;

  6. В отговор Районната администрация изобщо не разглежда установените нарушения нито се извършва проверка по тях. Препоръката е да се проведе Общо събрание, на което да се избере нов контролен съвет.

  7. Следват възражения по съставените Констативни протоколи от страна на подателите им. Съгласно ЗАНН би следвало районна администрация Витоша да прехвърли автоматично тези досиета към административния съд, но това не се случва като се прави опит тези Констативни протоколи и възраженията по тях да се потулят!

 

Районна администрация Витоша създава в случая параграф 22.

Посланието е: Вие нямате право да гледате за нарушения на Управителния съвет, това е работа на Контролния съвет. Да но Контролният съвет също не изпълнява задълженията си и е обвързан с Управителния съвет. Ами чудесно, сменете Контролния съвет на Общо събрание. Но Общите събрания се свикват и се провеждат от Управителния съвет, който дори и провеждайки Общи събрания извършва постоянни нарушения на ЗУЕС, които поставят под съмнение самите решения? Освен това дневният ред на съответните събрания също се определя от Управителния съвет?

Общинска администрация район Витоша не гледа за нарушения, а за тяхното потулване! Тя е широко скроена администрация и дава простор за изява на Управителни и Контролни съвети! Какво от това че Управителен съвет си определя вноските и таксите както му изнася без пряка връзка със закона, какво от това, че общите събрания се свикват както дойде, и се провеждат по същия начин, какво от това, че Управителния съвет не е изготвил бюджет за поддръжка и управление и не го е подложил на гласуване на Общо събрание... Все пак трябва да сме широко скроени и дори да ни потъпкват всички права!

 

Целта на санкционирането по ЗУЕС е компетентния орган да се произнесе, че в действителност има нарушение и проблем и да наложи санкция, с цел това да не се повтаря повече. Така независимо от това кой е в Управителния или Контролния съвет ще има респект към закона и ще се стреми да го съблюдава, като така съблюдава спазването на правата и задълженията на всички в Етажната собственост.

Прочетена 510 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.