Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Некоректен касиер - какво може да се предприеме?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(2 гласа)
Некоректен касиер -  какво може да се предприеме? Некоректен касиер - какво може да се предприеме? Internet

Касиер търси неизплатени такси, но според задължените лица всичко е изплатено.

Държи се грубо с хората и ги обижда!

Освен всичко вече години наред, той не издава бележки, нито се подписва, още по-малко задължените лица се подписват, само взима парите.

Как се процедира в този случай?

Какво да се направи ако се продължава с обидите и лъжите за вменени задължения от страна на касиера?

По принцип съгласно ЗУЕС, ролята на касиера е чисто техническа. Той получава инструкции от домоуправителя или управителния съвет относно дължимите вноски и просрочия и е необходимо да ги събере от дължимите лица, след което да се отчете като пари и документи пред домоуправителя или управителния съвет.

До момента, в който при касиера не се съхранява книгата за приходите и разходите, както и първичните документи като ордери, фактури, касови бележки по чл. 23 ал.1 т.3 той не е член на управителния съвет и неговата роля е предимно техническа.

В момента, в който финансовите средства и документи на Етажната собственост се съхраняват при касиера и той е единственото лице, което може да направи справка за платените вноски по ЗУЕС, както и за това което все още не е платено, то касиерът в този случай има првомощията и задълженията като на член от управителния съвет. При евентуални нарушения от негова страна, санкциите са като за домоуправител или член на управителен съвет.

Съгласно чл.23 ал.1 т.12 в правомощията на домоуправителя или на членовете на управителния съвет е при поискване да представят документ за наличието или липсата на задължения към Етажната собственост. Към този документ е редно да изискате копие от протокола от Общо събрание,  с което са въведени в сила съответните вноски, заверено с подпис на домоуправителя и отбелязване: "Вярно с оригинала" по чл. 16 ал.7 от ЗУЕС. За доказване на задължения е редно домоуправителят или членът на управителния съвет, който се занимава с финанси да приложи копия от наличните квитанции във връзка с Вашия апартамент, към документа който доказва задължения.

Съгласно българското законодателство, тежестта за доказване на вземане се пада на кредитора, който би следвало да е обезпечил вземането си с надлежната документация, която изчерпателно описахме.

Независимо дали касиерът е член на управителния съвет или не горещо Ви препоръчваме да адресирате писменото искане за документ за липсата или наличието на задължения по чл.23 ал.1 т.12 от ЗУЕС, както и съпътсващата го документация до домоуправителя на Вашата Етажна собственост. Желателно е искането да се връчи с препоръчано писмо, както и да имате копие от него.

При желание от Ваша страна можем да подготвим това искане вместо Вас. Тук ще намерите подробности за услугата.

При липса на реакция от страна на домоуправителя, неизпълнение на задължението му или неговото частично изпълнение, то следващите стъпки, които трябва да се предприемат са обвързани с липсата или наличието на Контролен съвет във Вашата Етажна собственост.

  • При липса на контролен съвет или контролен съвет с изтекъл мандат, имате пълното право да съставите Констативен протокол за нарушение на Вашия домоуправител и да го предоставите на Общинската администрация. Можем да съставим Констативния протокол вместо Вас. Тук ще намерите пълните условия по услугата. Предвидената санкция е от 300 до 1000 лв.

  • При наличие на Контролен съвет, който не е с изтекъл мандат е необходимо да адресирате към него, покана за изпълнение на задълженията му, предвид установените нарушения на домоуправителя или членове на управителния съвет. Тук ще намерите подробности за услугата. Контролният съвет би следвало да състави съответните Констативни протоколи и да Ви информира за това.

Прочетена 1371 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.