Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Разпределяне на показанията от общия водомер по съседски

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Индивидуално отчитане на водомери от Софийска вода Индивидуално отчитане на водомери от Софийска вода в.Сега

В много кооперации, Софийска вода фактурира сумите за вода на целия вход или на няколко входа заедно в зависимост от разположението на общия водомер и водопроводната инфраструктура.

Като пряко следствие домоуправителите / или касиерите на съответните входове трябва да правят сметки и да разпределят сумите между съкооператорите.

Какво се случва в действителност?

Ако си представим в детайли, какво трябва да се постигне като синхронизиране от домоуправителите на няколко входа, които се отчитат на общ водомер, то дейностите биха били следните:

 • Проверка на общия водомер и изготвяне на сметката за входовете от Софийска вода. Проверката се извършва от инкасатор на Софийска вода към края на месеца. Партидата е само една, следоватено само един от домоуправителите получава фактурата.
 • След получаването на информацията за сметката от един от домоуправителите, той трябва да уведоми останалите, след което да се инициира проверка на водомерите на всички съкоопреатори от входовете с инсталирани водомери.
 • Трябва да се отбележи, че проверките на индивидуалните водомери не се извършват в същия момент с проверката на общия водомер. Индивидуалните водомери в различните входове едва ли също се проверяват едновременно.
 • Събраните показания се съпоставят с предходните показания, записани в тетрадката на съответния домоуправител, с цел изчисляване на консумацията за периода по индивидуални водомери. /Тук дори не споменаваме за възможностите за технически грешки, които се допускат при това неволно!/
 • Предвид липсата на едновременно отчитане на всички водомери, възниква разлика между главния водомер и индивидуалните водомери. Тази разлика се поема от хората без водомери, а когато разликата е твърде голяма, хората с индивидуални водомери, плащат допълнително.
 • Дължимото на Софийска вода се плаща по различно време от различни касиери или домоуправители и то твърде често със закъснение, поради което се начисляват лихви за просрочие.

При ревизии на входове сме попадали, на различни начини на разпределение : от увеличение на цената на кубик вода до произволно добавяне на кубици към хората с водомери.

Със сигурност това са незаконни практики и е възможно някой да извършва злоупотреби в ущръб на останалите съкооператори!

Съветът ни е: Преминете към индивидуално отчитане към Софийска вода!

На 3 месеца при вас ще идва инкасатор за проверка на водомерите! През останалото време ще плащате на база средно претегленото потребление от предходните 3 месеца.

Възможно е да подавате информация за показанията ви през интеренет!

Според входове минали на индивидуално отчитане към Софийска вода, разходът на отделните домакинства, запазващи същото потребление като кубици вода е спаднал двойно.

 

За да се осъществи преминаването към индивидуално отчитане е необходимо:

 1. Подписка за индивидуално отчитане, в която 67% от идеалните части да са съгласни
 2. Разпределение на неплатените задълженията на съкоопреторите към Софийска вода

Усилията си заслужават!

 

Прочетена 14556 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

4 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Неделя, 18 Октомври 2020 20:44 публикуван от Веселина

  Управителният съвет съгласно чл. 6 ал.1 т.12 може да покани собствениците на съответните апартаменти да предоставят в седем дневен срок от получаване на поканата информация кога биха осигурили достъп до техния самостоятелен обект с цел оглед от специалист / комисия от Етажната собственост на общата водопроводна инсталация за течове или други проблеми.

  След като собствениците предоставят възможностите си, управителният съвет фиксира датата, на която ще се извърши оглед в конкретния самостоятелен обект, като предоставя писмено уведомление до съответния собственик.

  При отказ на достъп на предварително съгласуваната дата, управителния съвет съставя Констативен протокол за нарушение на ЗУЕС, който се предоставя на общинската администрация, като в протокола се моли общината за съдействие при осигуряване на достъп до съответния самостоятелен обект.

  Една от услугите ни е съставяне на Констативен протокол, с която можете да се запознаете тук:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/audit/item/59-protokol

 • Връзка на коментара Цветелина Неделя, 18 Октомври 2020 17:16 публикуван от Цветелина

  Здравейте,

  Благодаря за бързия отговор, но всичко, което съветвате вече е направено и огромната разлика между общия и индивидуалните водомери продължава да е огромна. Именно затова се съмняваме в кражба на вода от съседи, които с години не са отваряли на проверител и никой не може да ги накара да го направят. Имам жалба до Соф. вода, в отговор на която спроред тях е спазена наредба 4 и няма апартамент, който за последните 12 месеца да не е проверен от проверител или подал самоотчет - "подал самоотчет!" - усещате ли как се измъкват и как сами не спазват собствената си наредба и общи условия по договора? при условие, че никъде в наредбата няма признат самоотчет за реална проверка за повече от 12 месеца! Именно затова ме интересуват техническите и законови възможности за достъп и проверка на всички водомери в сградата - за протокола - няма апартамент без водомер и на база.

  Бих искала да знам дали може някой да накара законово тези съседи да отворят на проверител и какви са начините за проверка дали имат допълнителна тръба или манипулират по някакъв начин водомерите си.

  Благодаря!

  Поздрави, Цветелина

 • Връзка на коментара Веселина Неделя, 18 Октомври 2020 09:56 публикуван от Веселина

  Здравейте Цветелина,
  Щом минава инкасатор на Софийска вода, за да отчита индивидуалните водомери, то вече сте на индивидуални партиди към Софийска вода.
  Чрез отчитане на Общ водомер и индивидуални водомери, установяване на разликите между тях, от Софийска вода правят коефициент за разпределение на загубите в рамките на Етажната собственост, който се прилага пропорционално на консумацията.
  В случая имаме няколко насоки към Вас.
  1.Ако в сградата има скрит теч: тръби в земята или поставени по друг "добър начин", по който не може да се разбере какво се случва, при частично компрометиране на тръбата може да се увеличи консумацията на вода до 30-50 м3 на месец без тази вода да е използвана от когото и да е. В рамките на 3 месеца - периода на който минава Софийска вода се натрупват между 120-150 м3, които трябва да се разпределят съобразно консумацията.
  2.Индивидуални водомери без метеролгична проверка - монтирани преди повече от 10 години, те с времето натрупват отлагания от микрочастиците във водата и започват да отчитат по-малко от консумираното.
  3.Апартаменти без индивидуални водомери, които са на база. При тях се приспадат определен максимален брой м3 на живущ. По спомен на живущ на месец се начисляват по 15м3, което почти достига вашата изравнителна тримесечна консумация!

  За да намалите ефекта на неотчетената Обща консумация по описаните причини според нас е необходимо:

  1.Сградата да има технически паспорт, в който да са направени необходимите огледи за течове, както и да са спазени необходимите препоръки от конструкторите и инженерите по отношение на ВИК от всички собственици. При апартаменти, в които не е правен ремонт от години и са все още с метални тръби е възможен скрит постоянен теч от тези тръби.
  2.Преминаване на всички апартаменти към индивидуални водомери. При наличие на такива на база, управителният съвет трябва регулярно да изисква от Софийска вода информация за декларирания брой живущи в апартаментите на база, с цел съпоставяне с книгата на Етажната собственост и подаване на възражения в случай на различие.
  3.Управителният съвет да изиска последната метерологична проверка на Общия водомер.
  4.Управителният съвет да упражнява допълнителен контрол върху метерологичните проверки на индивидуалните водомери като изготви списък с водомерите по апартаменти и техните метерологични проверки. При изтичане на срока на годност на водомера да се уведомява Софийска вода за таксуване на водата на съответния апартамент на база на брой живущи до отстраняване на проблема.
  5.Управителният съвет да провери всички противопожарни кранове в общите части на Етажната собственост и тяхната изправност и липса на течове от тях.
  6.Управителният съвет да ограничи достъпа до Общи чешми, като ги остави на разположение единствено на хигиениста.

 • Връзка на коментара Цветелина Събота, 17 Октомври 2020 21:09 публикуван от Цветелина

  Здравейте,
  Моля за повече разяснения как точно се преминава на индивидуално отчитане и какви документи са нужни за преминаването към такова? Тогава общия водомер на сградата се игнорира ли и се отчитат само индивидуалните? Не намирам подобна услуга да се предлага от Софийска вода. А какво става със загубите?
  В нашия вход имаме подозрения за кражба на вода от съседи - минава през общия водомер, но някой точи преди личния си и в резултата сметките на изрядните отчетени са с начисления между 30 и над 100 процента - на реално изразходвани 22 куб имах начислени от общо потребление 24 куб!! за един отчетен период от 3 месеца или с други думи платих почти 50 куб, но от Соф. вода не ги интересува, че нямам да пълня басейн вкъщи! Който краде си продължава, а който е глупав да се отчита коректно - плаща заради обирджийското пропорционално разпределение! Мля за съвет какво може да се направи - проверката от Соф. вода не върши работа - когато някой не отвори за проверка (а това е нарочно и задължително се случва, за да се компроментира проверката), те ни казват, че това не е техен проблем, те са до общия водомер, навътре ние да си се бием, ако искаме...

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.