Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Достатъчно ли е да е спазено уравнението приходи-разходи=налични средства при ревизия?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Достатъчно ли е да е спазено уравнението приходи-разходи=налични средства при ревизия? Достатъчно ли е да е спазено уравнението приходи-разходи=налични средства при ревизия? Wikipedia

Едно от базовите уравнения, за което се следи при извършване на ревизия е: приходи - задължения към ЕС - разходи = ликвидни средства в ЕС /Етажната собственост/.

Но дали спазването единствено на това уравнение е достатъчно условие да се заключи, че всичко е наред с финансите на ЕС?

За всички касиери на Етажната собственост, стигне ли се до постигане на това уравнение, тяхната основна отговорност по "излизане на касата" е изпълнена!

Но с това не се освобождава от отговорност управителния съвет и домоуправителя по отношение на извършените разходи за периода, както и задължението за изготвяне на годишен бюджет за поддръжка, както и план за основни ремонти, които ежегодно се представят за одобрение от Общото събрание.

Управителният съвет има пълни права да извършва ежемесечни разходи за поддръжка и управление, които са приети в бюджета на ЕС от Общото събрание.

По отношение на основните ремонти и обновления, преди управителният съвет да извърши разход, е необходимо одобрението на Общото събрание със съответното мнозинство.

За разлика от разходите за основен ремонт и обновление, Управителният съвет може моментално да разходва средства при необходими и неотложни случаи.

Необходим разход е този, при който повреден елемент или инсталация се възстановяват до инициалното си състояние. Пример: Смяна на счупен автомат на входна врата или подмяна на счупен парапет.

При неотложните ремонти е поставена под заплаха структурната цялост на Етажната собственост или на нейни отделни системи, при което се налага бързо отстраняване на проблема или поне неговото саниране.

При извършване на необходими и неотложни ремонти е необходимо провеждане на събрание на управителния съвет, в което се взема решение за извършване на съответния ремонт като се дава и аргументирано определение на вида ремонт.

По време на ревизия, при липса на протоколи на управителния съвет, ревизиращия определя вида на извършените разходи, като отговорност за извършването им поема изцяло домуправителя.

Отговорността на управителния съвет и домоуправителя е до размера на извършените разходи за основен ремонт и обновление без разрешение от Общото събрание. Тези разходи трябва да бъдат одобрени от Общото събрание със съответното мнозинство, в противен случай стават дължими от домуправителя или управителния съвет.

Всички разходи, които не са за нуждите на Етажната собственост или които не са извършени по надлежния ред също следва да са за сметка на домуправителя или управителния съвет, а не за Етажната собственост. Пример: Възлагане на ревизия на Етажната собственост, от външна фирма от управителен съвет, вместо от контролен съвет. В случая в правомощията на контролния съвет е възлагането на ревизии, което означава, че управителния съвет е превишил правомощията си. Следоватено съответния разход трябва да се поеме от управителния съвет вместо от касата на Етажната собственост.

Прочетена 3605 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •