Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Кога домоуправителят превишава своите правомощия? Управление на Етажна собственост или самоуправство?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Кога домоуправителят превишава своите правомощия? Управление на Етажна собственост или самоуправство? Кога домоуправителят превишава своите правомощия? Управление на Етажна собственост или самоуправство? Internet

Много отдадени на входовете си домоуправители се оказва, че въпреки "добрините", които са сътворили за входа са допускали сериозни грешки по неправомерно разходване на средства на Етажната собственост. Доста често се възприема, че домоуправителят има неограничени права да разходва както прецени събраните средства на входа, но това съвсем не е така.

Най-честите случаи на нарушения от страна на управителния съвет, с които сме се сблъсквали са:

 • Липса на нормално и регулярно организиране, свикване и провеждане на Общо събрание с ясно дефиниран дневен ред, който да се спазва.
 • Липса на включване в дневния ред на Общото събрание на задължителни решения за Етажната собственост като приемане на разпределението на идеалните части, приемане на Фонд Ремонт итн
 • Въвеждане на такси, глоби и други, които не съществуват по закон и не са гласувани на Общо събрание, като глоба за неучастие в почистване.
 • Промяна на таксите за поддръжка без провеждане на Общо събрание
 • Събиране на средства за ремонт без провеждане на Общо събрание
 • Извършване на основен ремонт без съгласието и одобрението на Общото събрание
 • Липса на ежегоден бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост
 • Липса на годишен отчет за дейността на управителния съвет и представянето му на Общо събрание.
 • Смесване на бюджета за поддръжка и управление с този предназначен за Основен ремонт, обновление и реконструкция
 • Липса на план за Основни Ремонти, Обновление и Реконструкция
 • Изземване на решения на Общото събрание без получаване на необходимото пълномощие за това от Общото събрание.
 • Неизпълнение на задълженията по надлежното съхранение и водене на документацията на Етажната собственост.
Прочетена 10810 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

7 коментара

 • Връзка на коментара Живко Желев Четвъртък, 18 Ноември 2021 09:23 публикуван от Живко Желев

  Сърдечно Ви Благодаря!

 • Връзка на коментара Веселина Сряда, 17 Ноември 2021 14:48 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  В часовете за почивка от 10 вечерта до 8 сутринта, както и от 2 до 4 по обяд е редно шумът да бъде под 45-50 Db, което се равнява на обичаен разговор между двама души, освен ако във вътрешния правилник на Вашата Етажна собственост не е прието друго. С деца не е очевидно това да им бъде обяснено, но в тези периоди можете да опитате да им предложите различни занимателни и логически игри, които да не генерират шум над 50 Db. За да имате конкретна идея за създавания шум, можете да ползвате приложение за смартфон, което измерва нивото на шума в проблемните часове. При генерирано ниво на шум при Вас от 50 Db, няма как шумът да бъде по-голям при Вашите съседи, освен ако не идва от другаде.
  По отношение на присъствието Ви като собственик на Общото събрание, редно е да има писмена покана до всички собственици, поставена минимум 7 дни преди провеждането му. Дали ще отидете или не е Ваше решение като собственик. По принцип собствениците следва да имат интерес от тези събрания, за да участват в управлението на собствеността - какви ремонти ще се правят, с какви средства, както и да се отчете направеното до момента.
  За извеждане на собственик, ползвател или обитател е необходимо това да бъде вписано като отделна точка в писмената покана с дневния ред, а преди това да сте получили поне няколко писмени предупреждения от страна на Управителния съвет. При самото гласуване на подобно решение от Общото събрание се изисква квалифицирано мнозинство от над 75% от идеалните части без Вашите идеални части, в качеството Ви на собственик. При извеждане на обитател или ползвател, Вашите идеални части се включват в сметката и се изисква мнозинство от над 75%, което означава че трябва да сте ядосали наистина много хора, ако това в действителност се случи!
  При нормално протичащи Общи събрания по реда на ЗУЕС при проблеми с шума е редно да се напомни вътрешния правилник, както и че при вдигане на шум по-голям от обичайния, следва да се търси помощ от полицията в часовете, определени за почивка.
  По принцип кандидат-домоуправители нямат право да отправят покани за Общо събрание при това устно. Задължение на настоящия домоуправител е да подпише поканата за Общото събрание и да я постави в присъствието на двама свидетели, за което се съставя протокол.

 • Връзка на коментара Живко Желев Сряда, 17 Ноември 2021 07:24 публикуван от Живко Желев

  Здравейте!
  Наскоро сменихме жилището си и се преместихме в блок с преобладаващо по-възрастни собственици. Имаме две малки дечица, които не им харесаха, че им тропали и вдигали безобразен шум до късно през нощта. И отбелязвам веднага, че дори и не включваме музика, нито извършваме ремонт до късно. Но изключителна агресия ни заля от тяхна страна. Наложи се един от съседите да го успокоят полицаи, защото реши, че ще блъска по вратата, обиди и т. Н. Подадохме два пъти сигнал на 112. Преди няколко дни, друг съсед се държа изключително агресивно. Подадохме жалби до съответните органи.
  А сега се организира събрание на което покрай гласуването на бюджета, публично да ни нападат, дори искат да ни изгонят. При устна покана, която кандидат-домоуправителят ми отправи по агресивен начин, отговорих, че събранието съвпада с мои ангажименти. Наистина нямам силите и нервите да участвам в такива "събрания".
  Моля за съвет.

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 17 Юли 2020 00:56 публикуван от Веселина

  Здравейте г-жо Дечева,
  Темата за лицата които могат да присъстват на Общото събрание на Етажната собственост е доста обширна и специално за Вас подготвихме тази статия:

  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/assambly/item/87-present-with-attornay-at-law

  В поканата за Общо събрание може да се отбележи, че ако съответния собственик няма да присъства може да предостави писмено пълномощно. Собственикът може да упълномощи друго лице да гласува вместо него устно в деня на самото Общо събрание.

  Ако предоставеното пълномощно дава правомощия за гласуване вместо собственика, то пълномощното се отразява в списъка за определяне на кворум като съответното упълномощено лице следва да се легитимира с лична карта и да се подпише в списъка за определяне на кворум.

  Ако пълномощното дава право на упълномощеното лице да следи за спазването на правата на упълномощителя, по време на Общото събрание, то това пълномощно няма нужда да бъде специално отбелязано в списъка за определяне на кворум, тъй като то няма отношение към взимането на решения в Етажната собственост. Упълномощеното лице може да бъде упоменато в протокола, ако е взело отношение и се е изказало в рамките на предоставените му правомощия. Председателстващия Общото събрание е длъжен да предостави на упълномощеното лице правото за изказване в рамките на предоставените му пълномощия.

 • Връзка на коментара Румяна Дечева Четвъртък, 16 Юли 2020 09:11 публикуван от Румяна Дечева

  Здравейте, бих искала да попитам, дали в някой закон или нормативен акт е вписано, дали имат право на общо събрание на входа да присъстват външни лица, които не са вписани в домовата книга. Става въпрос за присъствие на адвокат, който няма нищо общо с нашата жилищна сграда и е поканен да присъства от един от собствениците, за да следи как протича събранието и дали протокола се води както те са преценили, че е редно. Следва ли по закон в обявата за провеждане на общо събрание това да се посочи предварително и следва ли след като това е факт да е вписано, че са присъствали такива лица и в качеството си на какви присъстват? Благодаря!

 • Връзка на коментара Веселина Сряда, 01 Юли 2020 01:42 публикуван от Веселина

  Здравейте г-жо Николова,
  Една от услугите, които предлагаме е във връзка с подобни нарушения. Именно съставяне на Констативен протокол за нарушения на домоуправител:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/audit/item/59-protokol
  Достатъчно е да ни отговорите по имейл и да ни подадете информация за имената на въпросния домоуправител, датата от последното свикано общо събрание, евентуално протокол от него. Протокол с решение за избор на контролен съвет.
  Ще бъде добре да ни предоставите Ваш телефон за връзка за доуточняване на детайли.
  В резултат предоставяме Констативен протокол, който можете да подпишете /Вие и други потърпевши/ и да го предоставите на общинската администрация и на домоуправителя.

  Тази стратегия се прилага в случай, че държите да продължите с настоящия домоуправител и желаете да го накарате да спазва закона.

  В случай, че желаете да го смените, можем да Ви предложим и други услуги в зависимост от конкретния случай.

 • Връзка на коментара Румяна Николова Понеделник, 29 Юни 2020 19:42 публикуван от Румяна Николова

  Здравейте, Бих искала да ме консултирате какви действия да предприема срещу домоуправителя, който самоуправства на воля.
  Не провежда събрания, сам си взима решения за такси, глоби, харчене на пари и всичко, което сте описали, като самоуправство във вашите случаи. Преди няколко месеца излизаше със съобщения че Контролния съвет е решил това или онова. Имам няколко снимки на такива обявления. След това пуска нещо като анкета, която минава, като решение на събрание и съобщава резултати, каквито са и угодни. Сега дава под наем общи части пак без решение на общо събрание. Предполагам, че не се е регистрирала и в общината, като домоуправител.
  Предприела е тактиката - разделяй и владей. Не всеки разказва различно и така успява да получи съгласие, предполагам от повечето собственици. Никой не се интересува законно ли или не - важното е лично той да е добре. Ние сме вход от 59 апартамента и се намираме в София, жк. Дружба 1. Има ли шанс да се преборим с тази напаст?

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •