Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Касиерът се скри в провинцията! Иска да избяга от ревизия на Етажната собственост! Как да проведем ревизия?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Касиерът се скри в провинцията! Иска да избяга от ревизия на Етажната собственост! Как да проведем ревизия? Касиерът се скри в провинцията! Иска да избяга от ревизия на Етажната собственост! Как да проведем ревизия? Универсум В ЕООД

Домоуправител на вход, желаещ да изпълни взето решение на Общото събрание за провеждане на ревизия е възпрепятстван от касиера, който демонстрира видимо нежелание за ревизия, агресивно поведение и за да осуети ревизията заминава за дълъг период в провинцията! Как трябва да се постъпи в подобна ситуация?

Касиерите на входове, като чуят за ревизия си представят преднамерени отмъстителни действия на някои нахъсани срещу тях съседи от входа върху техните особи. А всъщност това е ежегодно задължение на управителния/контролния съвет съгласно чл.24 (5) от ЗУЕС!

По принцип услугата "Ревизия на Етажна собственост", която предлагаме не засяга само касиерите.  Прави се проверка и оценка на всички управленски решения и прилаганите процедури. Проверява се начина и реда за свикване на Общо събрание, определянето на кворум, спазването на разпоредбите по Закона за управление на етажната собственост и същевременно се отправят препоръки към Общото събрание, управителния съвет, касиера ако има необходимост.

Услугата ни не трябва да се възприема като нечия вендета, а по-скоро изпълнение на задължението по чл.24 (5) от ЗУЕС, проверка на начина на функциониране на Етажната собственост и набелязване на мерки за подобрение. Случвало се е да забелязваме някои аритметични грешки, допускани от касиерите, което не води до тяхното ощетяване, а по-скоро предпазва от ощетяване на Етажната собстеност. В крайна сметка на местата, където сме правили ревизии и касиерите са присъствали и са оказвали пълно съдействие никога не е ставало въпрос за огромни разлики в наличностите на каса и това се обяснява с аритметични грешки. Основните грешки, които се откриват са свързани с начислнието на Фонд ремонти. При определянето на таксите за поддръжка на входа, също сме откривали интересни казуси и неправомерно освобождаване от такси, но тези констатации не влияят на наличността на каса, а по-скоро на задълженията на съкооператорите към Етажната собственост.

Как трябва да се подходи, когато е взето решение от Общото събрание или от контрольора, респективно контролния съвет за провеждане на ревизия?

  • Контрольорът/Домоуправителят идентифицира лицата, при които се намира документацията на входа: домова книга, протоколи от общи събрания, покани за общи събрания с дневния ред, кореспонденция с общинта, приходни и разходни документи, тетрадки и т.н.

  • Контрольорът/Домоуправителят отправя писмена покана към тези лица, разположена на видно място във входа, в която определя примерно двуседмичен срок, в който лицата трябва да му предоставят съответната документация. Срокът може да бъде и по-дълъг, ако контрольорът/домоуправителят прецени, че лицата не са на разположение. Срокът не трябва да надвишава 1 месец!

  • След изтичане на срока, ако документацията е предоставена, контрольорът/домоуправителят може да насрочи дата за ревизия. Контрольорът/Домоуправителят отправя отново писмена покана към управителния съвет, контрольора, касиера, както и всеки заинтересован от Етажната собственост да присъства на ревизията.

  • При липса на предоставена документация се предприемат административни мерки за събиране на документацията.

  • При загубена документация, в зависимост от вида й е необходимо съставянето на протокол. В зависимост от липсващата документация и начина на погиването й се прилагат различни мерки.

  • Приемането и предаването на документацията се извършва с протокол!

 

Покана към отговорните лица, при които е документацията на входа, поставена на видно място във входа:

ПОКАНА

Във връзка с чл.24 (5) от ЗУЕС за контрол на касата поне веднъж годишно,

Моля, до 31/10/20.., касиера и останалите отговорни лица за документацията на входа, да ми предоставят цялата налична документация на входа при тях: домова книга, протоколи от общи събрания, покани за общи събрания с дневния ред, кореспонденция с общинта, приходни и разходни документи, тетрадки, отчети и т.н., или да се потвърди присъствието им с документацията на ревизията, чиято дата ще бъде минимум 2 седмици след изтичане на срока по настоящата покана в извън работно време.

При невъзможност, моля свържете се с мен на тел:..........

При неспазване на срока и липса на връзка, ще бъде съставен Констативен протокол по чл.56(1)  във връзка с чл.24 (5) от ЗУЕС, който ще се предаде на Общината за санкциониране! При осуетяване провеждането на ревизията, поради липса на предоставени документи, това обстоятелство ще бъде вписано в ревизионния протокол, а ревизията ще се извърши по свидетелски показания на живущите във входа.

Контрольор или Домоуправител:

Дата:

 

Покана към всички заинтересовани лица за присъствие на ревизията:

ПОКАНА

Във връзка с решение на Контрольора /Контролния съвет/ от ...... за провеждане на ревизия на Етажната собственост,

На 14/11/20.., ще се проведе ревизия на Етажната собственост от Универсум В ЕООД.

Всички заинтересовани лица са поканени. Присъствието си до момента са потвърдили домоуправителят, касиерът, управителният съвет и контрольорът!

Моля, всеки който желае да присъства да се запише в приложения списък, възможно най-бързо! Списъкът е необходим за определяне на местоположението за извършване на ревизията. /Фоайето на входа или заведение в близост до входа при наличие на повече хора/.

Контрольор:

Дата:

 

 

 

 

Прочетена 7484 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •