Вторник, 24 Ноември 2020 10:11

Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти"

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(2 гласа)
Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти" Задължително ли трябва да се събира ежемемесечно "Фонд Ремонти" Универсум В ЕООД

Трябва ли да се разделя дължимата ежемесечна вноска към Етажната собственост /входа/ на такса за поддръжка на входа и Фонд ремонти или това е ненужно обременяване на съкооператорите с информация? Какви са ползите от разделянето на вноската на тези две части? Не е ли по-удобно да се казва такса за входа и да не се навлиза в ненужни детайли, които най-вероятно не са ясни на повечето обитатели и съкооператори.

Разделянето на вноската за входа е регламентирана в Закона за управление на етажната собственост. Чл. 50 обособява вноската за Фонд Ремонти, а чл.51 определя правилата, които се прилагат за таксата за поддръжка.

Защо се налага това разделяне?

 1. Такса за поддръжката на входа има за цел да покрива ежемесечни разходи като: ток за стълбище, ток за асансьор, хонорар за почистване
 2. Фонд Ремонти се ползва за еднократни инвестиционни разходи за ремонт, реконструкция и обновяване
 3. Таксата за поддръжка е пряко свързана с обитаването на етажната собственост
 4. Фонд Ремонти добавя стойност към Етажната собственост след извършване на ремонт или обновяване на общите части. По своята същност това е инвестиране в собствеността.

Законът обособява три основни типа участници: собственици, обитатели и ползватели

В Закона за упавление на етажната собственост се използват понятията собственик, обитател и ползвател. За всеки един от тях има ясно определени права и задължения.

Задълженията на собствениците са ясно определени в чл.6 (1) от ЗУЕС, за задълженията на ползвателите е отделен чл.6 (2) и за обитателите чл.6 (3).

Основната разлика в задълженията е плащането на вноските за фонд ремонти. Законът определя собствениците като дължащи фонд ремонти. Ползвателите също могат да плащат фонд ремонти и да им се вмени като задължение, но само ако имат изрична уговорка със собственика. Обитателите са освободени от вноската за фонд ремонти.

За разлика от фонд ремонти, таксата за поддръжка и управление е дължима от всички.

Необходимо е касиерите и домоуправителите да са наясно с тези детайли, за да се сформира точната дължима сума за всеки участник в Етажната собственост.

Как се разходват натрупаните средства?

 • При Фонд ремонти:
  • Натрупват се ежемесечно по банкова сметка на домоуправителя, специално създадена за Фонд ремонти
  • Минималната вноска за Фонд Ремонти е 1% от минималната работна заплата за страната
  • Вноската се определя на база идеални части
  • Домоуправителят няма право да се разпорежда с парите от Фонд Ремонти без решение на Общото събрание, с изключение на случаите по чл.49(1) на неотложен ремонт.
  • Парите се разходват на база приета оферта за ремонт от Общото събрание
 • При таксата за поддържане на входа:
  • Натрупаните месечни средства служат за покриване на месечни текущи разходи: ток, почистване, възнаграждения на управителен съвет, абонамент за асансьор и т.н.
  • Таксата е за собственици, ползватели и обитатели за повече от месец в съответния самостоятелен обект.
  • Предевид периодичността на разходите не се налага постоянно искане на решение на Общото събрание за извършването им. 

Домоуправителите трябва да направят много, прецизен и точен бюджет за разходите за поддръжка, за да не им се налага да ползват средства, заделени за Фонд Ремонти, за текуща поддръжка, което представлява нарушение на закона и подлежат на санкциониране.

При констатиране на недостиг на средства за поддръжка на входа е необходимо незабавно свикване на Общо събрание и определяне на нова такса за поддръжка, както и как да се балансира натрупания дефицит при разходите за поддръжка.

Има възможност в краткосрочен план за ползване на събраните суми във Фонд Ремонти за текущи разходи по поддръжка, но само в случаите, когато има съкооператори, които са просрочили дължимите вноски. Използваната сума от Фонд Ремонти не може да надвишава дължимото и неплатено като такса вход! Предполага се, че тези просрочия се уреждат в рамките на 3 месеца!

В заключение двете вноски са дължими от различни лица и се използват и отчитат по различен начин, което налага тяхното ясно обособяване, поне от гледна точка на финансов отчет, бюджет и разчети!

Контролът на събирането и на разходването на средствата по двата типа вноски се извършва поне веднъж годишно от управителния / контролния съвет. За липса на злоумисъл и влошаване на междусъседски отношения, при ревизията, може да се възползвате от нашите услуги!

Прочетена 10414 пъти Последно променена в Вторник, 24 Ноември 2020 10:11

6 коментара

 • Връзка на коментара Dimitrova Сряда, 09 Януари 2019 10:18 публикуван от Dimitrova

  Здравейте! При разпределяне на Такса за поддръжката на входа според Закона трябва да се разпределя според бр. на собствениците по равно, а не на бр. апартаменти. Моя казус е, че съм сама, а в др. ап. са по 2 или 3 собственика, живущи и те искат да се дели на бр. ап. Как мога да отстоявам правата си?

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 07 Февруари 2019 00:16 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  Таксата за поддръжка на Етажната собственост се определя на база приет бюджет за поддръжка на Етажната собственост.
  За определяне на таксата за поддръжка:
  1.В бюджета ясно се описват годишните разходи за поддръжка
  2.Взема се под внимание броя на всички собственици, ползватели и обитатели, включително и домашните любимци подлежащи на извеждане поне веднъж дневно, пребиваващи повече от 30 дни в рамките на календарната година. От бройката се премахват децата под 6 години.
  3.Годишните разходи за поддръжка се делят на 12 и след това на броя собственици, ползватели и обитатели по точка 2, за да се получи месечната такса за поддръжка.

  Ако таксата не се определя по съответния описан ред, съответното решение на Общо събрание може да бъде отхвърлено по реда на чл.40 от ЗУЕС с подаване на молба до районния съд.

 • Връзка на коментара Домоуправител: Г. Георгиев Четвъртък, 18 Юни 2020 02:57 публикуван от Домоуправител: Г. Георгиев

  Как да опишем годишните разходи за поддръжка като не знаем колко ток ще изгорим за следващия месец камо ли за цяла година? Това са пълни глупости госпожо Веселна!

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 18 Юни 2020 08:37 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Георгиев,

  Предполагам сте домоуправител от скоро.

  Предполагам също, че все още не сте имал време да се запознаете с отчетите на Вашата етажна собственост за текущия и за предходни периоди, за да проследите промените на разходите във времето.

  Колкото и да Ви изглежда нелогично, глупаво и трудоемко като усилия по изготвяне на бюджет за поддръжка на Етажната Собственост, нашият съвет е да го извършвате ежегодно докато сте домоуправител, тъй като тази дейност е част от задълженията Ви като домоуправител съгласно чл.23 ал.1 т.4 от ЗУЕС.

  Пълната ни аргументация относно необходимостта от бюджет за поддръжка и управление можете да намерите:

  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/social-activities/item/84-budget-equilibre


  Разработваме и статия на тема Техники за изготвяне на бюджет за поддръжка на Етажната собственост, за да Ви бъдем максимално полезни.

  По отношение на конкретния казус с консумацията на ток, то един от начините за изчисление на прогнозната бюджетна консумация е като се вземе консумацията от последната година и се прибави средното годишно изменение на платените суми за ток от последните 2 или 3 години.


  Ще подкрепим теорията с пример отреалността: с извадка на реална информация от отчет на Етажна собственост наш клиент с 23 самостоятелни обекта и асансьор:

  Object_level MyYear Suma
  Ел. Енергия - асансьор 2013 383
  Ел. Енергия - асансьор 2014 383.03
  Ел. Енергия - асансьор 2015 387.98
  Ел. Енергия - асансьор 2016 389.83
  Ел. Енергия - асансьор 2017 390.72
  Ел. Енергия - асансьор 2018 391.06
  Ел. Енергия - асансьор 2019 431.09
  Ел. Енергия - асансьор 2020 199.56

  Ел. Енергия - стълби 2013 135.94
  Ел. Енергия - стълби 2014 121.18
  Ел. Енергия - стълби 2015 106.52
  Ел. Енергия - стълби 2016 94.2
  Ел. Енергия - стълби 2017 89.47
  Ел. Енергия - стълби 2018 113.96
  Ел. Енергия - стълби 2019 129.01
  Ел. Енергия - стълби 2020 75.28

  Бюджетът за Ел. Енергия - асансьор за 2020 на Етажната собственост, взимайки под внимание увеличението на разходите за ток за асансьор през последните 3 години, би следвало да бъде 431.09 + (40.03+0.34+0,89)/3=444.84 лв

  На база сметките до май 2020 предвиденият бюджет до края на 2020 ще бъде изпълнен спрямо предвиденото.


  Бюджетът за Ел. Енергия - стълби за 2020 на Етажната собственост, взимайки под внимание увеличението на разходите за ток за стълбище през последните 3 години, би следвало да бъде 129,01 + (15,05+24,49-4,55)/3=140,64 лв

  На база сметките до май 2020 предвиденият бюджет до края на 2020 ще бъде най-вероятно недостатъчен с около 20 лв без да се отчита влиянието на по-дългия ден през оставащите месеци на годината, както и предстоящите отпуски, по време на които се очаква по-ниска консумация на ел.енергия.

  С настоящето се надяваме да сме доказали, че може да се предвидят разходите в бюджета за поддръжка на Етажната собственост и че плануваните разходи до голяма степен се припокриват с реално извършените.

 • Връзка на коментара Веселин Кабов Четвъртък, 04 Февруари 2021 16:04 публикуван от Веселин Кабов

  Здравейте!
  Притежавам 1,09% идеални части. Да разбирам ли таксата по чл.50 ЗУЕС на месец трябва да е не по малко от 6.1лв х 1,09 = 6.649 лв.
  Така ли да разбирам формулираното в ал.2 т.1.?

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 05 Февруари 2021 06:42 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Кабов,
  От 01/01/2021 Минималната работна заплата вече е 650 лева. Вашата вноска за фонд ремонт зависи от самостоятелния обект с най-малката идеална част във Вашата Етажна собственост. Ако Вашите идеални части са най-малки по размер, то следва Вие да заплащате 1% от Минималната работна заплата или 6,50 лв на месец за Фонд Ремонт и обновление. Формулата, която сте записали може да бъде вярна, само при условие, че има самостоятелен обект по-малък от Вашия с идеална част равна точно на 1% идеални части, както и като коригирате размера на Минималната Работна заплата в изчислението.
  За Ваше удобство е разработен калкулатор за изчисление на вноските за Фонд Ремонт при условие, че нанесете идеалните части по самостоятелни обекти и минималната работна заплата.
  Инструментът е на Ваше разположение ето тук:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/social-activities/item/65-minimal-monthly-apport

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •