Super User

Super User

Предимно по инициатива на Управителния съвет се предоставя информация за взетите решения на Общо събрание, функционирането на Управителен и Контролен съвет, дейност на касиер и на база тези данни, извършваме одит консултация и изготвяме препоръки за това което може да се подобри в рамките на Етажната собственост.

 За създаване на нова база данни за нова Етажна собственост е необходим лиценз. При липса на закупени лицензи, можете да закупите от тук.

 Базовият пакет на програма Съседи за професионални домоуправители включва следните модули:

В много Етажни собствености има проблем с малката посещаемост на Общите събрания. Понякога собствениците не са на адреса, понякога нямат интерес да присъстват, понякога Общото събрание протича без дневен ред и е изпълнено с междусъседски крамоли и кавги, вместо да се взимат конструктивни решения за общата собственост. Но при липса на по-голямата част от собствениците, определени решения на практика са блокирани и не могат да се вземат от Общото събрание.

Схемата за действие се състои от следните етапи като последователността е от съществено значение:

  1. Решения на Общото събрание, относно Комуникационното оборудване; В ден N

  2. Уведомяване на съобщителните компании, относно взетите решения; до N + 6 месецa

  3. Контрол от страна на Управителния съвет по спазване на взетите решения; N+10 месеца и N + 12 месеца

  4. Ежемесечно уведомяване и предупреждения за съставяне на Констативни протоколи на нарушителите при неспазване на решения на Общото събрание и Управителния съвет; След N + 13 месеца

 

За всеки елемент от схемата сме разработили примерен модел, който можете да адаптирате към конкретните нужди на Вашата Етажна собственост.

Моделите са проверени на практика като резултатът е премахване на 20 от 20 информационни кутии, разположени в общите части извън мазето на Етажна собственост в рамките на 1 година и 6 месеца.

При затруднение с адаптирането на документите, предлагаме услуга по тяхното адаптиране към Вашите нужди.

Темата е посветена на Етажните собствености, в които всеки месец пребиваващите плащат различна вноска за поддръжка и управление, с аргумента, че са им разпределени разходите максимално точно. Всеки месец на входното табло се прикрепва финансов отчет с по десетина колони, чиято сума представлява вноската към Етажната собственост, като всеки месец сумите са различни. Това е масова практика при професионалните домоуправители, която се въвежда с решение на Общото събрание, което се опитва да заличи разпоредбите на ЗУЕС и тяхното спазване от Управителния съвет.

Неделя, 23 Януари 2022 08:33

Общ ток и вода в големи размери

Често в някои Етажни собствености има общи партиди за ток, вода и парно, като консумацията е за общи нужди като почистване на входа например или поддържане на водата на басейна пред Етажната собственост. С все по-масовото разпространение на електромобилите възниква и въпросът с тяхното зареждане като някои предприемчиви собственици за по-лесно могат да предпочетат да ползват "Общата партида" за ток като по удобна и най-вероятно с достъп до електричество, по-близо до електромобила. Така обитателите в Етажната собственост следва да бъдат натоварени със сериозна сметка за общ ток, който на практика не е бил за конкретните нужди за общите части на Етажната собственост, но на конкретни лица от нея. Ще направим опит да разграничим коя консумация от общите партиди би следвало да бъде за сметка на Етажната собственост и коя на конкретни лица, както и търсене на въможни решения Етажната собственост да не бъде натоварвана с личната консумация на отделни собственици, ползватели и обитатели.

В Етажна собственост с малки общи помещения между етажите решават да се събира наем за ползването на тези помещения от собствениците, които са разположили свои вещи в тях. Дали е законно и как да се извърши по законен начин?

Услуга в помощ на Домоуправители и Управителни съвети по подготовка на годишния проекто - бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост, който следва да се одобри от Общото събрание на Етажната собственост и чрез който се определят вноските за поддръжка и управление в Етажната собственост.

Може ли Общото събрание на Етажната собственост да приема решения в разрез със законите на Република България? Следва ли тези решения да се изпълняват? Кой е отговорен при приемане на подобни решения? Как се отменят подобни решения?