Вторник, 07 Декември 2021 09:50

В Етажната ни собственост е построен комунизмът - никой за нищо не плаща, а домоуправителят организира и банкети!

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
В Етажната ни собственост е построен комунизмът - никой за нищо не плаща, а домоуправителят организира и банкети! В Етажната ни собственост е построен комунизмът - никой за нищо не плаща, а домоуправителят организира и банкети! Internet

Не се налага да плащам нищо за Етажната собственост: няма вноски, няма проблеми! Има наеми, които покриват всичко, какво по-хубаво от това? Освен това домоуправителят организира съботници, които завършват с ядене и пиене за сметка на етажната собственост! Касата на Етажната собственост е със сериозна наличност, защото получава сериозни наеми! Наистина ли е толкова хубаво или може би сте жертва на кражба, за която дори не подозирате?

Ако във Вашата Етажна собственост няма гласувани вноски за поддръжка и управление на Етажната собственост, за фонд ремонт и обновление, не се представят финансови отчети, както и не се решава на Общо събрание какво да се ремонтира и не се приема бюджет на Етажната собственост, тъй като в Етажната собственост постъпват големи наеми, то най-вероятно сте жертва на кражба в сериозен размер!

Всеки месец от Вас се краде, а Вие сте благодарни, че не Ви се търсят вноски дължими към Етажната собственост!

Да, Вие като собственик в Етажната собственост имате право на дял от получените наеми! Колкото е по-голям апартаментът Ви, толкова Вашият дял в тези наеми е по-голям!

Представете си, че Вие живеете сам в огромен апартамент, а в същото време в гарсониера във Вашата етажна собственост, живеят 4 човека. Нито вие плащате вноски, нито те. Най-вероятно те са облагодетелствани в случая за сметка на Вас... Но така е при комунизма - краде се от ресурса, докато има, няма значение дали справедливо е откраднато или не!

Защо акцентът тук е върху кражбата? Никой за нищо не плаща, организират се празненства, всички са доволни и щастливи!

Съгласно чл. 30 от Закона за собствеността Вие като собственик трябва съразмерно спрямо Вашия дял да участвате в ремонтите на Етажната собственост, но също така и в плодовете, които тя може да носи.

Така ако месечно Етажната собственост получава наем от 1000 лева, а Вашата идеална част е в размер на 5% от всички идеални части, то на Вас ви се полагат 50 лв на месец от този наем, в качеството Ви на собственик. При нормално функционираща Етажна собственост ще имате задължение за Фонд ремонт между 6 и 20 лева. Ако сте собственик, който обитава сам апартамента си ще имате и такса за поддръжка и управление, чиито размери също може да са между 5 и 15 лева. Така Вашите задължения към Етажната собственост ще са в рамер максимум на 35 лева на месец, а трябва да получите 50 лева от наем. В конкретния пример коректната Етажна собственост следва да Ви изплати на каса или по банков път 15 лева за конкретния месец като разлика между вашия дял от наема и вашите такси и вноски в полза на Етажната собственост.

При Етажна собственост, където няма вноски за Фонд Ремонт, нито гласуван бюджет за поддръжка и управление, на практика получавания наем е обсебен изцяло от Етажната собственост. Това по своята същност е престъпление по смисъла на Наказетелния кодекс, което може да се разселдва от прокуратурата. Освен това имате право на завеждане на граждански иск за вашия дял от наемите ведно с полагаемата се законова лихва.

 

Как трябва да постъпите в такава ситуация?

  1. Разберете какво Ви се дължи:

   1. Проучете в протоколите от Общи събрания дали има гласувани вноски за Фонд Ремонт и обновление и такса за поддръжка и управление на Етажната собственост. При липса на протоколи от Общи събрания или отказ от получаване на копие от тях, можете да се запознаете с тази услуга.

   2. Проучете в протоколите от Общи събрания за наличие на решение за разпределение на получаваните наеми;

   3. Проучете в протоколите от Общи събрания за решение, определящо идеалните части на самостоятелните обекти. Ако такова липсва ще се наложи да разберете Вашия дял от Етажната собственост чрез консултация на нотарилания Ви акт или консултиране с общинската администрация;

   4. Проучете в протоколите от Общи събрания, решението за отдаване под наем и сключване на договор за наем на съответната обща част;

   5. Приспаднете 10% данък по ЗДДФЛ, за да получите това което би следвало да получи Етажната собственост като реален наем;

   6. Умножете Вашия дял по получената сума за наем от Етажната собственост. Това е сумата, която би следвало да получавате ежемесечно от наем в качеството Ви на собственик;

   7. При наличие на гласувани вноски за Фонд Ремонт, от получената сума по точка 6 извадете дължимото за Фонд Ремонт.

   8. При наличие на гласувана такса за поддръжка и управление, то броя на обитателите над 6 годишна възраст и домашните любимци подлежащи на извеждане се умножават по таксата за поддръжка и управление. Получения резултат се изважда от сумата по точка 7. Това е сумата, която трябва да получавате ежемесечно от Вашата Етажна собственост. Ако резултатът е отрицателен, то това е сумата, която би следвало да плащате на Етажната собственост ежемесечно.

  2. При положение, че Етажната собственост Ви дължи всеки месец от наеми е необходимо да се върнете от 3 до 5 години назад във времето и да изчислите Вашата претенция като главница и лихва:

   1. Можете да използвате напълно безплатно нашия професионален лихвен калкулатор, който ще обособи задълженията и ще сметне дължимите лихви по тях.

   2. При липса на време да се запознаете с професионалния лихвен калкулатор, който предлагаме, можете да използвате услугата ни по изчисление на задълженията към Вас при отдаване на общи части под наем;

  3. Необходимо е изчисленията да се връчат с официално писмо на Домоуправителя или председателя на управителния съвет, като отново можете да се възползвате от тази услуга.

  4. При липса на реакция и отговор, можете да подадете молба за изпълнителен лист срещу Етажната собственост по реда на чл.410 от ГПК като приложите изчисленията за главници и лихви, а като правно основание посочите чл. 30 от закона за собствеността и като платите съответните държавни такси, спрямо предявения иск.

  5. При грубо и арогантно поведение от страна на домоуправителя, може да се подаде и сигнал до прокуратурата за обсебване на чужди финансови средства.

 

Прочетена 747 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •