Професионален лихвен калкулатор в левове - подготовка на изходните данни

Оценете
(0 гласа)
Професионален лихвен калкулатор в левове - подготовка на изходните данни Професионален лихвен калкулатор в левове - подготовка на изходните данни Универсум В ЕООД

Видео

Професионален лихвен калкулатор в левове - подготовка на изходните данни Универсум В ЕООД

За получаване на точен резултат при ползване на професионалния лихвен калкулатор е необходимо изходните данни да отговарят на определени условия. В настоящата статия ще разгледаме конкретен пример по подготовка на данните, както и всички изискуеми условия към данните за коректно изчисление.

Основните изисквания към данните са представени както следва:

 1. Всички данни трябва да са в табличен вид със следната структура:

  1. Дата

  2. Дължима сума

  3. Платена сума

  4. Описание

  5. Приоритет

Предложената примерна таблица съдържа данни за неизплатен на време сезонен наем с падеж 13-то число на месеца. От октомври до март наемът е в размер на 9,67 лв, а в останалото време 15,19 лв. Има само едно единствено плащане, извършено на 15/11/2015 след приключване на наемните отношения, в размер на 100 лв без да се определи точно за какво. Описаните данни по казуса са готови за ползване в професионалния лихвен калкулатор! Достатъчно е да се копира таблицата без първия ред с описанията на колоните и да се постави в полето за данни на формуляра на професионалния калкулатор. В приложеното видео към статията можете да видите резултата!

Формулярът на професионалния калкулатор предлага таблица с примерни данни, която изглежда по следния начин:Таблицата може да се копира и постави в Excel, Word или друга текстообработваща програма, която е в състояние да запази табличния вид. Информацията в редовете може да се променя съобразно представените изисквания по-долу:

 

Дата на събитие Дължимо Платено Описание Приоритет
13/08/2014 15.19 0 Дължим наем 0
13/09/2014 15.19 0 Дължим наем 0
13/10/2014 9.67 0 Дължим наем 0
13/11/2014 9.67 0 Дължим наем 0
13/12/2014 9.67 0 Дължим наем 0
13/01/2015 9.67 0 Дължим наем 0
13/02/2015 9.67 0 Дължим наем 0
13/03/2015 9.67 0 Дължим наем 0
13/04/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/05/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/06/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/07/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/08/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/09/2015 15.19 0 Дължим наем 0
13/10/2015 6.9 0 Дължим наем 0
15/11/2015  0 100 Плащане на наем  

 

 Информацията в полето дата трябва да отговаря на следните изисквания:

 

Да бъде форматирана по следния начин: dd/mm/yyyy. Пример: 31/01/2020.

Датата отговаря на форматиране тип English /UK/. При въвеждане на датата в друг формат е възможно съответната линия да не бъде възприета като коректна линия и съответно да не бъде взета под внимание по време на изчисленията. При неспазване на формата на датата има риск и от възприемане на датата по некоректен начин. Професионалният калкулатор няма да Ви уведоми за подобен тип грешки. Нашата препоръка е след като подготвите Вашите данни в табличен вид, да сумирате колоните Дължимо и Платено. След като получите резултат от калкулатора, съпоставте сумите в тези две колони с получения резултат. При пълно съвпадение на данните, имате гаранция, че няма пропуснати линии при изчисленията.

 

За дата на задължението да се отбелязва винаги последния срок, в който е трябвало да се извърши плащането без да се налага начисляване на законова лихва.

Тази дата е много важна за коректното изчисление на лихвите. Ако датата на фактурата, съвпада с последния срок, в който трябва да бъде извършено плащане, то в тази колона може да се запише датата на фактурата. При друг вид плащане в колоната се записва датата на падежа, а в колоната описание може да се запише номер на фактура и дата на фактура.

 

За дата на плащането да се отбелязва реалната дата на извършено плащане. При наличие на авансови плащания, при които не трябва да се начислява лихва в полза на длъжника е необходимо да се ползва съответната опция в калкулатора.

Датата отговаря на форматиране тип English /UK/. При въвеждане на датата в друг формат е възможно съответната линия да не бъде възприета като коректна линия и съответно да не бъде взета под внимание по време на изчисленията. При неспазване на формата на датата има риск и от възприемане на датата по некоректен начин. Професионалният калкулатор няма да Ви уведоми за подобен тип грешки. Нашата препоръка е след като подготвите Вашите данни в табличен вид, да сумирате колоните Дължимо и Платено. Слад като получите резултат от калкулатора, съпоставте сумите в тези две колони с получения резултат. При пълно съвпадение на данните, имате гаранция, че няма пропуснати линии при изчисленията.

 

 

Дължима сума е необходимо да отговаря на следните изисквания:

 

При въвеждане на десетично число за разделител винаги се ползва "." Пример: 15.19

 

Не се попълва валута или каквото и да е друго обозначение след числото.

 

Попълва се задължително пълния размер на дълга.

 

При наличие на плащане в крайния срок, когато би следвало да бъде погасен дълга, желателно е да има 2 линии. Една с дължимата сума и една с нанесеното плащане.

 

В колоната Плащане задължително се нанася 0.

 

Платена сума трябва да отговаря на следните изисквания:

 

При въвеждане на десетично число за разделител винаги се ползва "." Пример: 15.19

 

Не се попълва валута или каквото и да е друго обозначение след числото.

 

Попълва се задължително пълния размер на извършеното плащане.

 

 При извършено плащане, в полето дълг се попълва 0.

 

Полето Описание не е задължително, но може да конкретизира информацията за възникване на дълга или реализиране на погашението. При повече от 19 знака при експорт в pdf информацията се визуализира на 2 реда.

В полето описание при наличие на дълг може да се въвеждат данни за номер и дата на фактура или друго описание, което конкретизира дълга. При плащане в полето може да се нанесе номер  на приходен или разходен ордер, номер на банков превод. В полето може да се въвеждат и други данни по Ваш избор.

 

Полето Приоритет не е задължително. 0 се приема за най-висок приоритет, а всяко нарастващо число за по-нисък приоритет на задължението. Колоната приоритет се ползва при изчисление на задължения по ЗЗД, с цел определяне на обременителността на задължението или последователността на неговото плащане. По подразбиране колоната приоритет може да бъде оставена празна, което ще укаже максимален приоритет на всички задължения и плащания. Чрез колоната приоритет може да се извърши директно свързване между конкретни задължения и конкретни плащания. Един и същи приоритет може да се приложи многократно за много задължения и много плащания, като тогава за подредбата се ползва датата на задължението, респективно плащането.

Прочетена 1242 пъти Последно променена в Четвъртък, 06 Януари 2022 07:31

Галерия със снимки

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •  
  Био Акациев пчелен мед от производител